Avatud Eesti Fond

Arvamusfestivali aruteluklubi: Kuidas luua Eesti suuremaks?

Avatud Eesti Fondis on 2017. aasta algusest koos käinud sõltumatu kodanikualgatuse töögrupp, mis otsib lahendusi Eesti rahvastiku vähenemisest tulenevatele väljakutsetele ning võimalusi Eesti avatumaks muutmisele. Töögrupis osalevad Avatud Eesti Fond, Eesti Tööandjate Keskliit, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Tehnikaülikool, Teenusmajanduse Koda, vabaühenduste liit EMSL. Seekord korraldasime vestlusringi üheskoos Arvamusfestivaliga ja küsisime, milliseid katsumusi näevad ühiskonnas erinevate valdkondade esindajad? Millist koostööd vajame omavahel ning riigiga, et hea oleks nii siinolijail kui ka saabujail? Rääkisime sellest, kui suures Eestis me tahame elada, kas ja millist ühiskondlikku kokkulepet meil selleks vaja on ja milline võiks olla meie ühise tegevuse mõju. Vestlust vedas Välisministeeriumi strateegilist kommunikatsiooni juhtima suundunud Hannes Rumm. Oma nägemuse tuleviku-Eesti väljakutsetest esitasid kodanikuaktivist ja Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, TTÜ rahvusvahelise koostöö juht Reijo Karu, algatuse Eesti 2.0 eestvedaja Ede Tamkivi ning Tallinna Ülikooli dotsent ja Euroopa Rändevõrgustiku teadur Mari-Liis Jakobson.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.