Avatud Eesti Fond

Koosmeele preemia 2014

AEFi 2014.a Koosmeele preemia anti üle 9. aprillil Avatud Eesti Fondis. Laureaat, Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid pälvis tunnustuse oma asjatundlike Euroopa-alaste analüüside ja seisukohavõttude eest, mis on aidanud Eesti inimestele Euroopa Liidu toimimist selgitada.

Fotod: Arno Mikkor.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.