Avatud Eesti Fond

Uue Euroopa Lepe

20. mail 2015 toimus Uue Euroopa Leppe jätkuarutelu "#jesuiseurope? ehk kuidas anda Euroopale uus hoog: majanduskasv, kaasamine või energialiit?"

Fotod: Maria Laanjärv

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.