Avatud Eesti Fond

Uue Euroopa leppe Eesti ekspertgrupi kohtumine 1.05.2016

1. juulil peeti Tallinnas mõttetalgud, kus otsiti lahendusi Euroopa Liidu reformimiseks. Et Euroopa Liit pole suutnud vastata piisava otsustavusega paljudele probleemidele alates võlakriisist kuni pagulaskriisini, otsusasid 10 Euroopa Liidu liikmesriigi sihtasutust, vabaühendust ja mõttekeskust kutsuda kokku algatuse “Uus Euroopa lepe” (New Pact for Europe), et panna kokku soovituste raamistik Euroopa Liidu valitsemise ja poliitikate muutmiseks. Lisaks Eestile on algatusega liitunud Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Kreeka, Itaalia, Poola, Portugal ja Slovakkia.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.