Avatud Eesti Fond

Venemaa hääled: avalik arvamus Venemaal

12. mail toimus järjekorde arutelu sarjast "Venemaa Hääled", mis seekord oli korraldatud kahasse koos Lennart Meri Konverentsiga. Seekordne arutelu keskendus avalikule arvamusele Venemaal. Sissejuhatava ettekande tegi Juri Levada analüüsikeskuse sotsiaal-kultuurilise uurimissuuna juht Aleksei Levinson, kes võttis värskelt valminud avaliku arvamuse uuringu põhjal kokku venelaste suhtumise välisriikidesse, Venemaa tegevusele maailmas ning inimeste üldise rahulolu eluga oma kodumaal. Levinsoni ettekandele järgnes vestlusring, kus teemat kommenteeris Vene-USA päritolu, Moskvas elav ajakirjanik ja kirjanik Anna Arutunjan. Vestlust suunas ajakirjanik ja ühiskonnategelane Artemi Troitski. Fotod: Annika Haas

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.