Avatud Eesti Fond

Uudised

Ilmus X Avatud Ühiskonna Foorumi kogumik

10.02.2006

Trükist ilmus X Avatud Ühiskonna Foorumi kogumik “Kus lõpeb Euroopa?” Foorum käsitles Euroopa Liidu naabruspoliitikat, seega keskenduvad ka kogumikus trükitud ettekanded Euroopa piiridele,…

Väikeste sõidutoetuste konkurss

06.02.2006

Avatud Eesti Fond kuulutab välja väikeste sõidutoetuste konkursi osavõtuks soouurimuslikest ja soolise võrdõiguslikkuse alastest konverentsidest,…

Soouurimuslike teadustööde konkurss

06.02.2006

Avatud Eesti Fond kuulutab välja üliõpilaste soouurimuslike teadustööde konkursi.

Konkursi eesmärgiks on toetada akadeemilise nais-, mees- ja…

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.