Home

Millega me tegeleme?

Aastatel 2016–2018 keskendub Avatud Eesti Fond demokraatia toimimise kahele võtmeküsimusele: ühtelt poolt juhtimisele ja teisalt sellele, millised protsessid toimivad ühiskonnas väljaspool administratiivset ametlikkust. Kantseliidi vahel paratamatus salakeeles on nende nimed avatud ja läbipaistev valitsemine ning sotsiaalne sidusus. Kuidas seista vastu väikeriigi puhul kergesti tekkivatele mitteformaalsetele võimuvõrgustikele, otsuste sünni jälgimatusele ja kabinetivaikuses tehtavatele otsustele? Kuidas jõuda olukorrani, et põhiõigused oleksid tagatud ka ilma seaduse piitsata ning erinevate ühiskondlike gruppide vahel ei haigutaks teadmatuse olemuslikult ohtlik lõhe?

Lähiaastatel on tegevuse keskmes avatud ja selge asjaajamine nii riigi kui ka ühiskonna tasandil, inimeste suurem roll neid puudutavate poliitikate kujundamises ning sotsiaalse koostoimimise ja arutelu edendamine, tõstes ühiskonnaliikmete pühendumust demokraatia väärtustele.

Need teemad jagunevad neljaks portfoolioks, mille raames viime läbi uuringuid, korraldame arutelusid, koolitame, loome võrgustikke, anname nõu, jagame kogemusi, vahendame informatsiooni, teeme eestkostet ja ühendame inimesi. Lisaks sellele toetame võimalusel ka fondi tegevusega haakuvaid teiste sõltumatute ühenduste algatusi.

 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.