Home

EMP toetuste Vabaühenduste Fond

EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna laienemisega aastal 2004. Esimesel programmiperioodil rahastasid doonorriigid Norra, Island ja Liechtenstein Eestis kokku üle 280 projekti keskkonna, säästva arengu, regionaalarengu, kultuuripärandi kaitse, tervishoiu ja lastehoolduse, teaduskoostöö ning kodanikuühiskonna vallas. Kõigis riikides, kuhu Norra ja EMP toetused jõuavad, on teatud osa toetustest reserveeritud kodanikuühiskonna ning vabakondlike organisatsioonide toetamiseks.

Viieteistkümnes riigis ellu viidava Vabaühenduste fondide üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. Avatud Eesti Fond on EMP Vabaühenduste Fondi elluviijaks Eestis.

Vabaühenduste Fond (VÜF) keskendub kolmele fookusteemale:

  • demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine
  • vabaühenduste tõhusam eestkostesuutlikkus ja "valvekoera" roll
  • vabaühenduste tegutsemisvõime kasv ja soodne keskkond mittetulundussektori arenguks

Tähelepanu all on kultuuridevaheline dialoog ja vähemusrahvuste integratsioon, samuti lastele ja noortele suunatud tegevused ning vabaühenduste suutlikkuse suurendamine. Tähtsal kohal on Eesti ja doonorriikide vabaühenduste vaheline koostöö.

Programmi kogumaht on 2 300 000 eurot.

Sügisel 2014 korraldatav avalik konkurss väikeste projektide esitamiseks jääb viimaseks.

Vabaühenduste Fondi raames korraldatakse kokku viis taotlusvooru avalikes huvides tegutsevate ühingute projektidele, toetatakse Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt juhitud vabaühenduste arenguprogrammi jätkamist, elavdatakse koostöösuhteid Eesti ja Norra vabakondade vahel.

Loe läbitaotlemise tingimused, et saada teada, millistele organisatsioonidele on konkursid mõeldud või milliseid kulusid saab projektitoetusega katta ja mis taotlusest peale esitamist edasi saab. Taotluse vormistamisel kasuta Vabaühenduste Fondi vorme ja juhendeid.

Norra ja EMP toetuste kohta saab lugeda: http://www.eeagrants.org/

Norra ja EMP toetuste kohta Eestis: http://eeagrants.fin.ee

Lisainfo:
Jelena Katsuba
Programmi koordinaator
jelena@oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.