Home

Kontakt

Jelena Katsuba
Vabaühenduste Fondi koordinaator
(eestkosteprojektid)
e-post jelena@oef.org.ee
tel 615 5700

Katrin Enno
Programmide ja projektide koordinaator
(demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamise projektid, starditoetused)
e-post katrin@oef.org.ee
tel 615 5700

Natalja Loonurme
Vabaühenduste Fondi koordinaator

(projektid vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks)
e-post natalja@oef.org.ee
tel 615 5700

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.