Home

Partnerlus Norra, Islandi, Liechtensteiniga

Üks EMP toetuste eesmärke on edendada suhteid abisaaja- ja doonoriikide vahel. Vabaühenduste Fondist projektile toetuse saamiseks ei ole välispartner tingimata vajalik. Samas pakub programm olulisi võimalusi partnerite leidmiseks, koostöösuhete ja -võrgustike tugevdamiseks, üksteiselt õppimiseks ning ühiste ja riigipiire ületavate kodanikuaktiivsust hoogustavate algatuste  elluviimiseks.

Taotlejatele, kes on valmistamas ette projekti koos partneriga doonorriigist, soovitame kasutada toetusvõimalust koostööprojekti ettevalmistamiseks.  

Avatud Eesti Fond abistab võimaluste piires ka partnerite ja kontaktide leidmisel.

 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.