Home

Kuidas leida partnerit?

Partneri leidmiseks võib iga taotleja kasutada oma kontakte ja võrgustikke, kuid abistada saab ka Avatud Eesti Fond. Partneriotsingul on oluline kirjeldada lühidalt oma organisatsiooni ning selgitada konkreetselt mida plaanite teha ja millised on teie ootused partnerlusele.

Näiteks:

  • milles on teie projektiidee iva - mida ja milleks teha soovite?
  • millist partnerit otsite (tegevusvaldkond, varasem kogemus, kompentents, jms mis oluline)?
  • milline oleks projektis partneri roll?
  • mis võiks olla see "miski" miks doonorriikide organisatsioon võiks olla partnerlusest teiega huvitatud?

Palve partneri leidmisel abistamiseks ühes lühikese oma organisatsiooni ja ootuste kirjeldusega saatke Katrin Ennole aadressil katrin@oef.org.ee. Meie saadame selle omakorda edasi Norra Helsinki Komiteele, kes kasutab soovi vahendamiseks Norra vabaühenduste võrgustikke.

Partnerite otsimiseks soovitame kasutada ka NGO Partnership portaali http://www.ngonorway.org/, mis sisaldab EMP toetusi kasutatavate riikide ning doonorriikide ühenduste kontakte ja nende tegevuse kirjeldust. Teil on võimalik otsida endale patnereid ühenduse tüübi ja tegutsemisvaldkonna järgi, samuti registreerida enda ühendust andmebaasi. 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.