Home

Starditoetus

EMP toetuste Vabaühenduste Fondi projektidele, mida kavandatakse koostöös doonorriikide partneritega Norrast, Islandist või Liechtensteinist, on võimalik taotleda starditoetust. See on toetus, mis on mõeldud kahepoolsete suhete hoogustamiseks ning läbimõeldud koostööprojektide ettevalmistamiseks. Selleks võimaldatakse rahalist tuge partneritevaheliste kohtumiste ja seminaride korraldamiseks ning muudeks ühistegevusteks, mis on vajalikud mõjusa ja toimiva koostööprojekti väljatöötamiseks.

Starditoetuse eraldamise tingimuseks on:

  • projektipartnerid on koostöösprojektis osalemises kokku leppinud
  • plaanitava projekti sisu haakub Vabaühenduste Fondi fookusteemade ja eesmärkidega
  • projektipartnerid on hoolikalt valitud ning nende osalus projektis põhjendatud
  • kõigil partneritel on projekti kavandamisel ja elluviimises aktiivne roll;
  • plaanitud tegevused on põhjendatud ja projekti ettevalmistamiseks vajalikud;
  • kulud, mille katmiseks stardiabi küsitakse, on põhjendatud ja projekti ettevalmistamiseks vajalikud.

Starditoetust saab küsida:

  • kohtumiste, seminaride ja töötubade korraldamiseks, mille eesmärk on tuua kokku projektipartnerid;
  • Partnerite poolt korraldatud kohtumistel, seminaridel, töötubades ja konverentsidel osalemiseks.

Tegevused, millele toetust küsitakse, peavad kaasama kõiki projektipartnereid.

Starditoetust saab kasutada järgmiste kulude katmiseks: reisikulud, päevarahad, majutuskulud, muud põhjendatud kulud kohtumiste korraldamiseks.

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 1000 EUR, mis võib katta plaanitavate tegevuste kulud 100% ulatuses. Igale projektile saab starditoetust küsida vaid korra.

NB! Sügisel 2014 starditoetusi enam taotleda ei saa!

 

Lisainformatsioon

Katrin Enno
katrin@oef.org.ee 

Avatud Eesti Fond
Telefon: 615 5700

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.