Home

Taotlemise tingimused

 

Vormikohased taotlused esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal:

 Väikeprojektide esitamise tähtajaks on 1. detsember 2014.

Postiga saabunud taotluste esitamise ajana arvestatakse postitempli kuupäeva, elektroonilisi taotlusi saab esitada kuni 1. detsembri südaööni (kuni 23.59).

Väikeprojektid: vabaühenduste tegutsemissuutlikkuse tõstmiseks ning ühingu konkreetsest arenguvajadusest lähtuvad projektid:

  • toetuse suurus 5000-7500 eurot.
  • kestus kuni 9 kuud.

Toetust saavad taotleda vaid registreeritud ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel ei ole ärilisi eesmärke ning kes on sõltumatud kohalikust omavalitsusest ja riigist, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Vabaühenduste Fondist ei saa toetust taotleda usuorganisatsioonid, erakonnad, erialaliidud ja ametiühingud. Võrgustiku- ja suurprojekti taotleja peab olema tegutsenud avalikes huvides vähemalt aasta.

Toetust saab taotleda kuni 90% projekti kogumaksumuse katmiseks, pool kaasfinantseeringust võib olla mitterahaline panus – vabatahtlik töö.

Taotlejalt oodatakse aktiivset teavitamist ja avalikustamist - muuhulgas tuleb oma kodulehel või eraldi veebilehel avaldada projekti kohta infot nii eesti kui inglise keeles ja korraldada vähemalt kaks projekti tutvustavat üritust.

Enne toetuse taotlemist tutvuge toetuste andmise ning taotluste menetlemise tingimuste ja korraga, mis täpsustab näiteks, millised organisatsioonid on abikõlblikud taotlejad, milliseid tegevusi toetatakse, millised on abikõlblikud kulud, milliste kulude katmiseks ei ole võimalik toetust taotleda jms.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.