Home

EMP toetuste Vabaühenduste Fondi V taotlusvoor: kutse väikeprojektide esitamiseks

 

Avatud Eesti Fond kuulutab 1.oktoobril 2014 välja programmi viimast taotlusvooru  vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda.

Toetatakse vabaühenduse arenguvajadustest lähtuvaid projekte, millega  kaasatakse vabakonna tegemistesse uusi inimesi, parandatakse kaasamist, tõstetakse ühenduste majanduslikku suutlikkust ning suurendatakse professionaalseid teadmisi kolmandas sektoris.

Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:

  • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused jms);
  • algatused liikmesorganisatsiooni juhtimise ja kaasamise parandamiseks;
  • tegevused ühenduse finantssuutlikkuse tõstmiseks – sh sotsiaalne ettevõtlus, annetuste kogumine jms;
  • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine (sh mentorprogrammid, varasemate projektide tulemuste levitamine ja jagamine jms);
  • koolitustegevused organisatsiooni professionaalsuse tõstmiseks, sh. teenuste osutamisel.

Eraldi oodatud on vähemusrahvuste vabaühenduste kaasatust ja võimekust tõstvad projektid; initsiatiivid, mis toetavad kultuuridevahelist dialoogi ja rahvusvähemuste integratsiooni ning projektid, mis arendavad lastele ja noortele mõeldud teenuseid.  Diskrimineerimise, ksenofoobia ja vihakõne leviku vähendamine on samuti suure tähelepanu all.

Toetuse suurus ühe projekti kohta on 5000 – 7500 eurot.

Kokku on konkursi raames võimalik jagada toetustena 237 146 eurot.  

Tähtaeg väikeste projektide taotluste esitamiseks on 1. detsember  2014  hiljemalt  kl 23:59

Taotlused tuleb esitada ühes eksemplaris kas:

  1. elektroonselt e-posti aadressile: vyf@oef.org.ee
  2. paberkandjal posti teel Avatud Eesti Fondi aadressile:  Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn.

 NB! Abikõlblikkuse reeglid, taotlemise tingimused ja toetuste eraldamise kord, vormid ja juhised on leitavad vasakpoolsest menüüst.

 

Lisainfo: Jelena Katsuba, programmi koordinaator, jelena@oef.org.ee  tel. 615 5700

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.