Home

15. september on demokraatiapäev!

Tänavune demokraatiapäev kestab terve nädala! 15.-22. septembrini külastame koos partneritega Eesti Väitlusseltsist, Avatud Vabariigist, Tegusatest Eesti Noortest ja Eesti Noorteühenduste Liidust kümneid koole üle Eesti ja julgustame noori küsima, mis on demokraatiale ohuks? 

Vaata lisa www.demokraatia.ee

Mis päev see on?

2007. aastal kuulutas ÜRO 15. septembri rahvusvaheliseks demokraatiapäevaks, et maailmas demokraatiat teadvustada ning ärgitada riike ja rahvaid seda taasmõtestama. Avatud Eesti Fondi algatusel tähistatakse demokraatiapäeva Eestis juba kolmandat aastat järjest ning nii nagu varem, pühendame tänavugi demokraatiale terve nädala – 15. kuni 22. septembrini.

Sel aastal küsime Eestilt, mis on demokraatiale ohuks. On selleks näiteks teerullipoliitika, ärihuvid, ükskõiksed kodanikud või hoopis midagi muud? Mõistes ja märgates erinevaid ohumärke õpime üheskoos demokraatiat paremini ära tundma.

Totalitaarse režiimi kogemuseta noored on sündinud demokraatlikus Eestis ning kunagi väljavõideldud vabadus ja sellega kaasnevad igapäevased hüved on justkui enesestmõistetavad. Ometi võime demokraatiale pidevalt mõtlemata kergesti uinuda, kaotades järk-järgult oma õigusi, ilma et seda isegi märkaksime. Nagu kord ütles iseseisvuse taastanud Eesti esimene president Lennart Meri: „Demokraatia oma nõudlikus terviklikkuses peab iga päev uuesti sündima.“

15.–22. septembrini toimuvate ettevõtmistega tahame ärgitada noori demokraatiast mõtlema. Toome enam kui 10 000 Eesti nooreni põnevad tegevused: viime koolides läbi väitlusi ja konverentse, internetis on võimalik vaadata demokraatiat mõtestavaid videoid ning osaleda harivates mängudes. Usume, et seeläbi omandatud teadmiste abil sirguvad noortest targad kodanikud targale riigile.