Home

Tuleviku Euroopa

Arutame, millised Euroopa Liidu poliitikad ja toimemeetodid vajavad parandamist ning kuidas arendada seda, mil moel sünnivad olulised otsused. Eesmärgiks on muuta Euroopa Liit tugevamaks, tõhusamaks, kodanikukesksemaks ja demokraatlikumaks.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.