Home

Euroala kriis on sütitanud Euroopa Liidu senises ajaloos enneolematult tiheda mõttevahetuse liidu tuleviku üle. Sügavad lõhed "Euroopa-projektis" on saanud tõsiseks proovikiviks Euroopa koostööle ja olukorra muudab veelgi raskemaks asjaolu, et Euroopa seisab korraga vastamisi mitte ühe, vaid mitme keerulise ja omavahel läbipõimunud kriisiga.

Ehkki alates 2012. aasta suvest on vähenenud kartused, et EL on lähiajal kokku kukkumas, ei ole kahtlust, et nõiaringist väljumiseks tuleb teha tõsiseid strateegilisi tulevikuvalikuid. Seetõttu on kiiremas korras hädavajalik, et ELi liikmesriikide sees ja nende vahel käivituks arutelu selle üle, kuidas tulla toime Euroopat räsivate rahanduslike, majanduslike, poliitiliste ja ühiskondlike probleemidega. See protsess võiks ideaalis viia uue üle-euroopalise ühiskondliku kokkuleppeni Euroopa tuleviku kohta, mis aitaks parandada kriiside tekitatud haavu, pakuks mõjusaid poliitikalahendusi ja tugevdaks Euroopa Liidu rolli maailmas.

Niisuguse toimiva kokkuleppeni jõudmiseks on Euroopas tegutsevad fondid eesotsas Kuningas Baudouini fondi ja Bertelsmanni sihtasutusega algatanud uue projekti New Pact for Europe (NPE) ehk Uue Euroopa Lepe, et edendada üle-euroopalist arutelu ELi tuleviku üle ja tekitada ideid, kuidas ületada Euroopa ees seisvad katsumused ja tugevdada Euroopa Liidu positsiooni rahvusvahelisel areenil. 

Uue Euroopa Leppe keskmes on kolm küsimust:

  • Milleks meile Euroopa Liit? Mis juhtub, kui Euroopa ei suuda praeguseid probleeme lahendada?
  • Mida teha? Kuidas peaks välja nägema hästitoimiv Euroopa koostöö?
  • Kuidas liikuda edasi? Milliseid konkreetseid samme on vaja, et Euroopa Liit toimiks tõhusalt, mõjusalt ja vastaks avalikkuse ootustele?

Tänaseks on algatuses osalevad rahvusvahelised eksperdid põhjalikult analüüsinud Euroopa Liidu hetkeolukorda ja pakkunud sellele tuginedes välja 5 peamist strateegilist valikut ehk 5 erinevat tulevikustsenaariumi, mille suunas Euroopa Liidul on võimalik lähitulevikus liikuma hakata.

Lühidalt on need strateegilised valikud järgmised:

  1. Tagasi põhialuste juurde (ebaõnnestunud integratsioonikatsete tagasipööramine, ühisrahast loobumine, keskendumine ühisturule ja majanduskoostööle)
  2. Seniste saavutuste kinnistamine (anda eurokriisi lahendamiseks tehtud sammudele aega toimida, kuid mitte tagant lükata edasist eurointegratsiooni)
  3. Julge sammumine tulevikku (senise koostöö ettevaatlik järkjärguline süvendamine koos avatud debatiga ELi tuleviku üle)
  4. Hüpe tulevikku (ainus lahendus on majanduslik ja poliitiline föderatsioon tugeva täidesaatva ja seadusandliku võimuga)
  5. Senise "vähem/rohkem Euroopat" loogika muutmine (kodanike rolli märkimisväärne suurendamine Euroopa otsustes, uued osaluslahendused, EL kui kodanike põhiõiguste ja elementaarsete toimetuleku tagaja)

Loe tulevikuvalikutest põhjalikumalt.

Tänavu kevadel arutavad neid strateegilisi valikuid kodanikud, poliitikud, poliitikakujundajad, ettevõtjad, kodanikuühendused ja huvigrupid kõigis ELi liikmesriikides, sh Eestis. Arutelude põhjal valmib laias ringis läbi räägitud tulevikuvisioon ehk Uue Euroopa Lepe, milles sisalduvate ideede ja soovitustega hakkab edasi tegelema selle aasta maikuus valitav uus Euroopa Parlamendi koosseis ja järgmine Euroopa Komisjon.

Eestis veab arutelusid Avatud Eesti Fond koostöös Euroopa Komisjoni esindusega.

Järgmine avalik arutelu Euroopa tulevikuvalikute üle toimub 20. mail kell 14.00 Tallinnas Euroopa Liidu majas. Arutelu on avatud kõigile huvilistele: vaata ürituse kava ja anna oma osalusest teada siin!

Enne üritust tasub kindlasti tutvuda taustamaterjalidega:

New Pact for Europe: Second Report. Towards a New Pact for Europe (inglise keeles)

New Pact for Europe: First Report. Executive Summary (inglise keeles, lühikokkuvõte)

New Pact for Europe: First Report (inglise keeles, täistekst)

Euroopa uus lepe: esimene aruanne (eesti keeles)

 

Lisainfo algatuse kohta: www.newpactforeurope.eu.

Jälgi ka NPE Facebooki lehte.