Päevakajaline

AEF minutid 14. veebruar 2018

 MP3 ⬇

Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk räägib avaliku ruumi ja demokraatia seostest uue Inimarengu aruande kavandamise eel, jutuks ka koosloome ning kollektiivsete pöördumiste keskkond rahvaalgatus.ee