Home

Sotsiaalne sidusus

Sotsiaalse sidususe  suuna eesmärgiks on edendada arutelu-  ja koostöövorme, mille keskmes on:

  • pühendumus  demokraatlikele väärtustele ja  praktikatele
  • avatud, salliva ning vähemusi väärtustava ühiskonna edendamine
  • võitlus diskrimineerimise, eelarvamuste, sallimatuse ja võõravihaga
  • avalikkuse parem teadlikkus inimõigustest ja kodanikuvabadustest 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.