Teoksil

Elujõuline ja kestlik vabakond

Valdkonna märksõnadeks on: 

  • kodanikuruumi tugevdamine ja vabaühenduste võimestamine  
  • vabaühenduste tegutsemis- ja eestkostevõimekuse, jätkusuutlikkuse edendamine ning kodanikuaktiivsuse tõstmine 
  • uute demokraatia toimimise mudelite arendamine
  • avatud, läbipaistev ja vastutustundlik valitsemine

Programmi eesmärke viib Avatud Eesti Fond ellu Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi (www.acf.ee) toetuste vahendajana Eestis koostöös Vabaühenduste Liiduga.