Avatud Eesti Fond

Elujõuline ja kestlik vabakond

Valdkonna märksõnadeks on: 

  • kodanikuruumi tugevdamine ja vabaühenduste võimestamine  
  • vabaühenduste tegutsemis- ja eestkostevõimekuse, jätkusuutlikkuse edendamine ning kodanikuaktiivsuse tõstmine 
  • uute demokraatia toimimise mudelite arendamine
  • avatud, läbipaistev ja vastutustundlik valitsemine

Programmi eesmärke viib Avatud Eesti Fond ellu Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi (www.acf.ee) toetuste vahendajana Eestis koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.