Avatud Eesti Fond

Nõukogu

Avatud Eesti Fondi tegevust koordineerib nõukogu, kuhu kuuluvad:

Kristi Raik, nõukogu esimees, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses 

Kadri Liik, poliitikaanalüütik

Piret Ehin, võrdleva poliitika professor Tartu Ülikoolis

Peter Lõhmus, rahanduskonsultant

Aku Sorainen, vandeadvokaat

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.