Teoksil

CoviDemocracy in the Baltics

Koostöös Leedu ja Läti avatud ühiskonna fondidega algatas Avatud Eesti Fond projekti "COVIDemocracy in the Baltics", mida rahastab Euroopa Liit ja  mille peamiseks eesmärgiks on mõista läbi avalike arutelude, kuidas COVID-19 perioodil kehtestatud piirangud ja valitsuste tegevus on mõjutanud kodanikuühiskonda ja demokraatiat Balti regioonis. 

Lisaks otsime vastust küsimustele, kuidas on piirangud võimendanud polariseerumist erinevate sotsiaalsete gruppide seas, kuidas see on mõjutanud inimõigusi ja kuidas on need suurendanud demokraatia vastaseid tendentse ja narratiive (eriti käimasoleva Ukraina sõja valguses).

Projekt algas 2023. aasta jaanuaris töötoaga, mis tõi kokku inimõigus-, kodanikuühiskonna- ja meediaeksperte ning akadeemia valdkonna esindajaid kolmest Balti riigist, et üheskoos töötoas paika panna projekti peamine fookus projekti käigus valmiva raporti ja avalike arutelude jaoks. Projekti raames toimuvad ka avalikud arutelud, sh ka 2023. aasta Arvamusfestivalil.