Meist

Avatud Eesti Fondist

1990. aasta 19. aprillil filantroop George Sorosi toel loodud Avatud Eesti Fond julgustab ja toetab arenguid Eesti ühiskonnas, mis teevad meid avatuks maailmas, kuid mis me kõigi silme on all muutumas üha keerulisemaks ja etteennustamatumaks. Hirme võib vahel mõista, aga hirm on halb teejuht. Avatud Eesti Fond tahab teadlikult suunata ühiskondlikku arutelu avatuse ja sallivuse poole. Me teeme seda nii ise üritusi korraldades ja programme algatades kui ka teiste ühenduste projekte toetades. Meie fookus on alati olnud tulevikul ja tulevik algab tänasest.

Me vaatame üha uusi graafikuid ja pingeridasid meeldiva teadmisega, et paljudele nähtustele, mille üle Eestis õigusega uhkust tunneme - olgu või digitaalne areng -, on alguse pannud just Avatud Eesti Fond. Aga asi pole enda teistega võrdlemises. Eesti väärib avatust Eesti enda pärast ja meie väärime seda oma tuleviku nimel just täna.

Me soovime, et Eesti oleks paik, kus kõigil on võrdselt avarad võimalused olenemata sissetulekust, soost, rahvusest, rassist või seksuaalsest orientatsioonist. Me soovime, et Eesti oleks paik, kus demokraatia on rohkemat kui ilus kreekakeelne sõna. Soovime, et meie kodu oleks koht, kus igaüks mõistab seaduste sisu ning seda, kuidas ja miks seadused saavad just sellisteks nagu nad on. Soovime, et oluliste Eesti tulevikku määravate teemade üle toimuks põhjalik arutelu, kus kuulataks ära kõik asjassepuutuvad osapooled.

Need on väga paljude inimeste soovid Eestis ja meie aitame neil neid ellu viia. Selle nimel teeb Avatud Eesti Fond koostööd vabaühenduste, kodanikuaktivistide, ettevõtjate, teadlaste, haridus- ja kultuuriinimeste, meedia, omavalitsuste ja valitsusasutustega.