Home

Nõukogu

Avatud Eesti Fondi tegevust koordineerib nõukogu, kuhu 2017. aastal kuuluvad:

Piret Ehin, nõukogu esimees
politoloog, poliitikateaduste PhD 

Heli Aru-Chabilan,
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees

Raul Rebane,
meediaekspert

Tiit Pruuli
ettevõtja ja maailmarändur

Sven Papp
vandeadvokaat 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.