Home

Nõukogu

Avatud Eesti Fondi tegevust koordineerib nõukogu, kuhu 2019. aastal kuuluvad:

Heli Aru-Chabilan, nõukogu esimees, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees

Raul Rebane, meediaekspert

Kristi Raik, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses 

Sven Papp, vandeadvokaat 

Indrek Kasela, ettevõtja

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.