Home

Nõukogu

Avatud Eesti Fondi tegevust koordineerib nõukogu, kuhu 2018. aastal kuuluvad:

Piret Ehin, nõukogu esimees
politoloog, poliitikateaduste PhD 

Heli Aru-Chabilan,
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees

Raul Rebane,
meediaekspert

Kristi Raik
Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses 

Sven Papp
vandeadvokaat 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.