Home

Video: mis on avatud ühiskond?

NB! AEFi kõik uuemad videod leiad meie videokanalilt www.vimeo.com/OEF 

Mis on avatud ühiskond? Kuidas seda ehitada? Ja mis on Avatud Eesti Fondil avatud ühiskonnaga pistmist?

Need on küsimused, mida meilt aeg-ajalt ikka küsitakse ja mida me ka ise aeg-ajalt eneselt küsime. Avatud Eesti Fondi 20. juubeliaasta puhul otsustasime vastused üles otsida. Küsisime täiskasvanutelt ja lastelt, tänavalt ja kohvikust, teistelt ja iseendalt.

Vastust vaata järgmistest klippidest!

I osa - Mis on avatud ühiskond?

II osa - Kuidas on Avatud Eesti Fond avatud ühiskonda ehitanud?

III osa - Kuidas muuta ühiskond avatumaks?

Tänusõnad

Videoklippide valmimise eest täname Firmavideo meeskonda.

Kaasalöömise ja kaasamõtlemise eest meie suurimad tänud:

rokkmuusik Mihkel, Jäälõhkuja, aknapesija Tõnu, poeet Jürgen, kunstnik Anna-Stina, lapsed Linnupesa lasteaiast, George Soros, Peeter Tulviste, Aet Annist ja David Vseviov.

Täname südamest ka kasutatud fotode autoreid, Open Society Institute'i ning Eesti Rahvusringhäälingut AK arhiivimaterjalide eest!

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.