Home

Sotsiaalmeedia on populismi taimelava ja väljakutse rahvaparteidele

18.09.2012

Briti mõttekoja Demos ekstremismi- ja vägivallauuringutele keskendunud analüütiku Jamie Bartletti sõnul on sotsiaalmeedia ja selle kasutusest tulenevad väljakutsed võtmeküsimused, kui rääkida tänases Euroopas populismist ja äärmuslike meeleolude levikust.

“Nii parem- kui vasakpopulistlikud parteid on olnud suurparteidest palju edukamad sotsiaalmeedias toetajaid kaasates,” märkis Bartlett tänasel XVII Avatud Ühiskonna Foorumi avasessioonil.

Bartletti sõnul näitas üks hiljutine uuring 2011. aasta lõpust, et natsionalistlikel populistlike parteide lehekülgedel oli sotsiaalvõrgustikus Facebook 3-4 korda rohkem toetajaid kui ametlikke liikmeid. “Suurparteidel oli see suhe vastupidine. Miks see on oluline? Sest sotsiaalmeediat kasutavad ennekõike noored inimesed.”

Et populistlikud liikumised on olnud nn tavaparteidest märgatavalt edukamad toetajate kaasamisel justnimelt interneti vahendusel, on ka mõistetav, miks Lääne-Euroopas toetab uusäärmuslikke parteisid pigem paremini haritud nooremapoolsed ning mitte traditsioonilised vähese haridusega ja oma töökoha pärast kartvad inimesed. Seetõttu on ekstremismiuurija kinnitusel elulise tähtsusega noorte inimeste meediatarbimise mõistmine ja seda juba noores eas.

“Juba kooliõpetajad peavad teadma, mismoodi toimetatakse Wikipedia artikleid, kuidas toimib YouTube,” selgitas Bartlett. “Õpetajate jaoks on see teema harjumatu ja ebamugav, kuid noori inimesi tuleb varustada oskustega selleks, et olla tulevikus kodanikud.”

Mõjuka Briti mõttekoja Counterpoint juht Catherine Fiesch lisas täienduseks Bartlettile, et populism elab sümbioosis demokraatiaga. “Kas demokraatial on populismi tarvis? Ei!” märkis Fiesch. “Aga kas demokraatiaga koos kasvab ka parasiit? Jah ning mida suurem on demokraatiapuu, seda suurema varju oht ka tekib.”

Fieschi hinnangul on mitmel pool Euroopas viimastel aastatel pead tõstnud populismiilmingute suurimaks vaenlaseks pluralism ehk mitmekesisus. “Vaid pluralistlikus ühiskonnas koos ühiskonnaliikmete nõudmiste paljususega hakkavad parasiidid oma olemasolu pärast muretsema.”

Populism on fookuses täna Tallinnas toimuval Avatud Eesti Fondi XVII Avatud Ühiskonna Foorumil. Päevapikkusel Foorumil arutletakse, kas ja kuidas populism on kujundamas kaasaegse Euroopa väärtushinnanguid ja hoiakuid ning milline on kõikjal Euroopas pead tõstnud populismi tegelik ulatus ja mõju.

Foorumi programmi, ajakava ja esinejatega saab tutvuda AEFi kodulehel www.oef.org.ee/populism. Tänavu toimub Foorum koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

Lisainfo:

Mari Kodres
mari@oef.org.ee
+37256454598

Jan Jõgis-Laats
jjogis@gmail.com
+37256 496 382

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.