Päevakajaline

Koosmeele auhind 2022: algatus "Ukraina heaks!"

2022. aastal tunnustasime kolme ​Eesti kodanikuühenduse pikaajalist ühisalgatust "Ukraina heaks!". Algatuse eestvedajad vabaühendused Eesti Pagulasabi, Mondo ja Ukraina Kultuurikeskus on koostöös abistanud Ida-Ukrainat juba 2014. aastast alates. Auhinna märksõnadeks on sel aastal pikk pilk, koostöö ja solidaarsus.

Fotod: Maryna Koshova