Päevakajaline

Koosmeele auhind 2024

Avatud Eesti Fondi 27. Koosmeele auhind läks sel aastal Tarmo Jüristole kodanikuaktivismi ja võrdsete võimaluste edendamise eest. Ühes auhinna üleandmisega tähistasime No99 kohvikus ka AEFi 34. sünnipäeva.

 

Fotod: Masha Bakhtina