Teoksil

2023 - XXVI Avatud Ühiskonna Foorum

Demokraatia ristteel: kodanikuühiskond, meediakirjaoskus ja Euroopa vastupanuvõime

12. oktoober 2023 Nordic Hotel Forum, konverentsiruum Sirius (Viru väljak 3)

Vaata järele (eestikeelse tõlkega)


Video käivitamisel laetakse väline meedia ja YouTube'i privaatsuseeskirjad kohalduvad

Viimase kahe kümnendi jooksul on Euroopa liberaalse demokraatia põhiväärtused seisnud silmitsi tõsiste ohtudega, mis on paljustki tingitud teaduse ja tehnika arengust. See on viinud põhimõttelise nihkeni selles, kuidas meie ühiskond tõde mõistab ja mis on eriti ilmseks saanud valeinfo laialdases levikus. Traditsioonilise meedia allakäik ja sotsiaalmeedia esiletõus on selles muutuses mänginud keskset rolli. Covid-19 pandeemia on probleemi veelgi teravdanud ja toonud endaga kaasa "infodeemia". Lisaks on Venemaa agressioon Ukrainas soodustanud valeinfo kampaaniat, manipuleerides faktidega, õõnestades kainet mõistust ja kasutades ära ühiskondlikke lõhesid Euroopa vastupanu takistamiseks. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid seisavad selles kontekstis silmitsi eriliste väljakutsetega: institutsioonid on endiselt haavatavad, meediavabadus on osades riikides piiratud ning õigusriigi põhimõtete järgimine tekitab muret, mistõttu on piirkond Venemaa desinformatsiooni levitamise suhtes eriti vastuvõtlik.

XXVI Avatud Ühiskonna Foorum uuris desinformatsiooniga seotud probleemide olemust ja ulatust, tuues samal ajal esile konkreetse rahvusvahelise ja riikliku tasandi dünaamika. Foorumil käsitleti võimalikke lahendusi, lähenemisviise ja vahendeid, mis on vajalikud valeinfo ja selle leviku tõhusaks tõkestamiseks. Rõhku pandi ka kodanikuühiskonna üliolulisele rollile, samuti delikaatsele tasakaalule kuritahtliku desinformatsiooni vastu võitlemise ja sõnavabaduse toetamise vahel demokraatlikus raamistikus.

Vaata foorumit inglise keeles järele siin.

Foorumi fotogaleriid näeb siin. 

Lisainfo ja meediapäringud: Jete Aljasmäe, jete@oef.org.ee

XXVI Avatud Ühiskonna Foorumi korraldamist toetab Aktiivsete Kodanike Fond ja Euroopa Liit projekti "CoviDemocracy in the Baltics" raames.

Ajakava

Foorumi  päevakava:

12:00-13:00 Registreerimine ja tervituskohv

13:00 – 13:30 Foorumi avamine:

  • Tervitussõnad, Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja;
  • Sissejuhatus "Vaade Euroopa Liidust", Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht;
  • Avakõne "Millal me infoväljal sõtta sattusime?", Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Leedus, Eesti suursaadik Ukrainas 2019-2023.

13:30 – 15:00 Esimene paneelarutelu "Hetkeolukord: valeuudised, desinformatsioon ja sõda Ukrainas" (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

Esimeses paneelis keskendutakse desinformatsiooni mehhanismidele ja eesmärkidele ja uuritakse selle levikut ja toimimist. Fookusteemadeks on uue desinformatsiooni ökosüsteemi tekkimine, selle taga olevad mõjuisikud ja nende mõju avalikule arvamusele, pöörates erilist tähelepanu Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) piirkonnale pärast Venemaa sõda Ukraina vastu. Arutelus kajastatakse ka desinformatsiooni ulatust, eesmärke ja ühiskondlikke tagajärgi. Paneel annab ülevaate valeuudiste ja desinformatsiooni praegusest olukorrast KIE riikides, aga ka laiemas Euroopa ja globaalses kontekstis käimasoleva konflikti ajal. Samuti arutatakse desinformatsiooni mõju üle demokraatiale ja kodanikuaktivismile.

Esinejad: Nikola Tulechki, andmeteadlane, semantik ja Data for Good kaasasutaja, Bulgaaria; Maciej Sopyłomeediakirjaoskuse, inimõiguste ja suhtlemisoskuste koolitaja, Poola; Inga Springe, uurivajakirjanik ja Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskuse Re: Baltica kaasasutaja, Läti. 

Moderaator: Raul Rebane, meedia-ja kommunikatsiooniekspert.

15:00 – 15:30 Kohvipaus

15:30 – 17:00 Teine paneelarutelu “Desinformatsioon Eestis ja vastupanu” (eesti keeles, tõlkega inglise keelde)

Teises paneelis käsitletakse desinformatsiooniga seotud probleeme Eestis ja uuritakse tõhusaid praktikaid selle vastu võitlemiseks. Täpsemalt keskendutakse kodanikuühiskonna ja meedia rollile desinformatsiooni vastu võitlemisel ning kodanike ja institutsioonide vastupanuvõime suurendamisel inforünnakutele. Arutletakse nii olemasolevate parimate praktikate kui ka uuenduslike lähenemisviiside üle, mis annavad keskmisi ja pikajalisi tulemusi, nagu näiteks faktikontroll, võltsingute tuvastamine ja kodanikuharidus, mis omakorda aitavad kaasa meediapädevuse tõstmisele ning aitavad seeläbi kaitsta ja juurutada demokraatiat.

Esinejad: Holger Roonemaa, Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht, Eesti; Ilmar Raag, strateegilise kommunikatsiooni ekspert.

Moderaator: Margo Loor, Speaksmarti koolitaja ja moderaator.

17:00 Lõpp

17:00 – 18:00 Vastuvõtt

Esinejad

Inga Spriņģe

Inga Spriņģe

Ajakirjanik ja Re:Baltica kaasasutaja

Inga Spriņģe on auhinnatud Läti uuriv ajakirjanik ja üks Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskuse Re:Baltica asutajatest. Inga karjäär sai alguse 1998. aastal Läti televisioonis, pärast mida asus ta tööle uuriva ajakirjanikuna Läti juhtivas päevalehes Diena. Aastal 2010–2011 sai Spriņģest Fulbrighti/Humphrey stipendiaat ja ta veetis aasta Marylandi ülikoolis Ameerika Ühendriikides. Inga on töötanud praktikandina ka ajalehes The Washington Post ja USA suurimas mittetulunduslikus uuriva ajakirjanduse organisatsioonis The Center for Public Integrity. Pärast Lätti naasmist asutas ta Re:Baltica keskuse ja tõi päevavalgusesse sotsiaalse ebavõrdsuse teemad Läti poliitikas ja avalikus arutelus. Selle töö eest pälvis ta Läti Ajakirjandusliidult parima uuriva ajakirjaniku auhinna. 2014. aastal nimetati Springe üheks Kesk- ja Ida-Euroopa silmapaistvamaks väljakutsujaks projektis NewEurope 100, mida toetasid Google ja Financial Times. Spriņģe on rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi ja organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonist teatamise projekti OCCRP liige.

Tema teemad hõlmavad propagandat, desinformatsiooni ja sotsiaalset õiglust. Inga on kuulnud ka uuriva dokumentaalfilmi Masterplan (2016) meeskonda, mis paljastas Kremli pehme jõu ja propaganda taktikat Baltikumis.

Nikola Tulechki

Nikola Tulechki

Andmeteadlane

Nikola Tulechki on Bulgaaria andmeteadlane rahvusvahelises semantika tehnoloogiaettevõttes Ontotext ja Bulgaaria faktikontrolli platvormi Factcheck.bg andmenõunik. Ta on ka avalikule sektorile andmetöötluse ja analüüsiga seotud oskusteavet ja teenuseid pakkuva ühenduse Data for Good asutajatest. Nikolal on doktorikraad Touluse´i ülikoolist Prantsusmaal lennuintsidentide teadete automaatse keeletöötluste rakenduste erialal. Tema huvivaldkondadeks on lisaks ka avaandmed nii struktuurilise kui ka sotsiaalse tähenduse vaatenurgast. Nikola annab ka semantilise tehnoloogia loenguid Sofia Ülikoolis ja Uus Bulgaaria Ülikoolis. 

Margo Loor

Margo Loor

Moderaator ja koolitaja, Speaksmart

Margo on endaga üle 20 aasta tööd teinud, et olla hea moderaator ja alates 1998. aastast läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Margo on koolitanud mitmetes programmides, kus ta jagab praktilisi näiteid sellest, kuidas tuvastada ja käsitleda valeinfot ning tugevdada kriitilist mõtlemist ühiskonnas.

Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlus programmide käivitamist ja arendamist Myanmaris, Laoses, Kambodžas ja Nepaalis ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis). Lisaks moderaatori -ja koolitajatööle on Margo e-demokraatiat arendava vabaühenduse CitizenOS kaasasutaja ja tehnoloogia evangelist. 

Ilmar Raag

Ilmar Raag

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert

Ilmar Raag on tuntud strateegilise kommunikatsiooni ekspert, ajakirjanik ja filmitegija. Ta on töötanud Eesti Televisiooni direktorina ja Vabariigi Valitsuse kommunikatsioonibüroos strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna, kus ta tegeles kriisiolukordade kommunikatsiooni võimekuse arendamisega. Ilmar on osalenud ka kaitseväe missioonil ÜRO vägede koosseisus Malil ning ta on ka reservohvitser ja Kaitseliidu liige. Raag on avaldanud hulgaliselt artikleid ja arvamuslugusid infosõja ja propaganda teemadel. 

Holger Roonemaa

Holger Roonemaa

Delfi uuriva-ja faktikontrolli toimetuse juht

Holger Roonemaa on Eesti üks hinnatumaid uurivaid ajakirjanikke ja Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht. Ta on laialdaselt uurinud ja kajastanud vene propaganda ja  väärinfoga seotud teemasid ning tema tööd on jätkuvalt Eestis enim auhindu saanud lugude seas: ta on pälvinud 2021. ja 2022. aasta uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia. Holgeri sulest ilmunud lugudel on rahvusvaheline mõju ja üha suurem ühiskondlik tähendus, lisaks on ta vedanud mitmeid rahvusvahelisi ajakirjanduslikke projekte. Ajakirjanikutöö kõrvalt koolitab ja õpetab ta noori, keda huvitab uuriv ajakirjandus. Ta on aktiivselt kaasa löönud uudiste ja informatsiooni kvaliteedi tõstmisel ning on tuntud oma pühendumuse poolest kriitilise mõtlemise ja tõese teabe edendamisel. 

Raul Rebane

Raul Rebane

Meedia-ja kommunikatsiooniekspert

Raul Rebane on suure tele- ja koolitajakogemusega meedia- ja kommunikatsiooniekspert. Raul on infosõja teooriaid uurinud juba üle kahekümne aasta ning on praeguses sõjaolukorras aktiivne rääkija, analüüsides sõja ja propaganda teemat nii meedia-ja kommunikatsioonieksperdi kui ka sotsioloogi vaatest. Ta oli esimene, kes tutvustas Eesti avalikkusele infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide teooriat. Ta on kirjutanud sel teemal artikleid ja eestindanud raamatuid ja esinenud kümnetel konverentsidel.

Raul on töötanud kakskümmend aastat televisioonis nii reporteri kui programmijuhina ning mitmetel olümpiamängudel Euroopa Ringhäälingute Liidu infokoordinaatorina. Lisaks tegutseb Raul ka konsultandi, koolitaja ja õppejõuna. Ta osales Eesti Euroopa Liitu astumise meediastrateegia konsulteerimisel ning on aastate jooksul meedia teemal koolitanud sadu organisatsioone ja üksikisikuid. 2017. aastal valiti ta Postimehe poolt Eesti arvamusliidriks.

Vivian Loonela

Vivian Loonela

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Vivian Loonela on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht alates 2022. aasta jaanuarist. Ta on varem töötanud Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe kõneisikuna ning juhtinud komisjoni kommunikatsiooni kliima, energia, keskkonna, ookeanide, transpordi ja ühtekuuluvuse valdkondades. Varem oli ta digitaalse ühtse turu asepresidendi Andrus Ansipi kabineti välispoliitika ja küberjulgeoleku nõunik. Ta on olnud mitme EL-USA läbirääkimisrühmade liige justiits- ja siseküsimustes, peasekretariaadi õigusriigi ja majandusjuhtimise meeskonnas ning aidanud kaasa justiits- ja siseküsimuste alase koostöö arendamiseks Ukrainaga, sealhulgas ka idapartnerluse raames. Enne Euroopa Komisjoni tööle asumist oli ta Eesti diplomaat, sealhulgas Eesti alalises esinduses NATO juures. Ta on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse kraadi.

Kaimo Kuusk

Kaimo Kuusk

Eesti suursaadik Leedus

Kaimo Kuusk on Eesti vabariigi suursaadik Leedus. Aastatel 2019-2023 teenis ta suursaadikuna Ukrainas. Lisaks on Kaimo Kuusk töötanud aastaid ka Välisluureametis. 

Maciej Sopylo

Maciej Sopylo

Meediakirjaoskuse, inimõiguste ja suhtlemisoskuste treener ja koolitaja

Maciejl on rohkem kui viisteist aastat ulatuslikku koolitamiskogemust ning ta on aastate jooksul koolitanud üle 500 tunni. Tema missiooniks on toetada erinevaid gruppe ja institutsioone interneti turvalisemal ja laiaulatuslikumal kasutamisel, soodustada tõhusamat ja empaatilisemat suhtlemist ning edendada inimõiguste järgimist. 

Ta teeb koostööd erinevate sidusrühmadega, hõlmates koolikogukondi, valitsusväliseid organisatsioone, avalikke asutusi ja ettevõtteid. Samuti on ta Poola-Ameerika Vabaduse Fondiga seotud organisatsioonide mitteametliku võrgustiku Digital Challenges Group koordinaator, mis keskendub tõhusate strateegiate väljatöötamisele digitaalsete ohtude vastu võitlemiseks, eriti desinformatsiooni ja infomullide tagajärgede vastu. 

Lisaks on ta juhtiv metodoloog Infoühiskonna Arengu Fondi projektis "On hea teada: Infokirjaoskuse kui osalusdemokraatia teadliku kodakondsuse põhikompetentsi edendamine." Projekti eesmärk on hõlbustada dialoogi ja vastu seista desinformatsiooni soodustavatele teguritele, nagu polariseerumine, kõrgendatud emotsionaalsed reaktsioonid ja vähenenud sotsiaalne usaldus.