Teoksil

2023 - XXVI Avatud Ühiskonna Foorum

Demokraatia ristteel: kodanikuühiskond, meediakirjaoskus ja Euroopa vastupanuvõime

12. oktoober 2023 Nordic Hotel Forum, konverentsiruum Sirius (Viru väljak 3)

Viimase kahe kümnendi jooksul on Euroopa liberaalse demokraatia põhiväärtused seisnud silmitsi tõsiste ohtudega, mis on paljustki tingitud teaduse ja tehnika arengust. See on viinud põhimõttelise nihkeni selles, kuidas meie ühiskond tõde mõistab ja mis on eriti ilmseks saanud valeinfo laialdases levikus. Traditsioonilise meedia allakäik ja sotsiaalmeedia esiletõus on selles muutuses mänginud keskset rolli. Covid-19 pandeemia on probleemi veelgi teravdanud ja toonud endaga kaasa "infodeemia". Lisaks on Venemaa agressioon Ukrainas soodustanud valeinfo kampaaniat, manipuleerides faktidega, õõnestades kainet mõistust ja kasutades ära ühiskondlikke lõhesid Euroopa vastupanu takistamiseks. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid seisavad selles kontekstis silmitsi eriliste väljakutsetega: institutsioonid on endiselt haavatavad, meediavabadus on osades riikides piiratud ning õigusriigi põhimõtete järgimine tekitab muret, mistõttu on piirkond Venemaa desinformatsiooni levitamise suhtes eriti vastuvõtlik.

XXVI Avatud Ühiskonna Foorum uurib desinformatsiooniga seotud probleemide olemust ja ulatust, tuues samal ajal esile konkreetse rahvusvahelise ja riikliku tasandi dünaamika. Foorumil käsitletakse võimalikke lahendusi, lähenemisviise ja vahendeid, mis on vajalikud valeinfo ja selle leviku tõhusaks tõkestamiseks. Rõhku pannakse kodanikuühiskonna üliolulisele rollile, samuti delikaatsele tasakaalule kuritahtliku desinformatsiooni vastu võitlemise ja sõnavabaduse toetamise vahel demokraatlikus raamistikus.

Registreeri SIIN kuni 9. oktoobrini

Üritusel on olemas sünkroontõlge eesti ja inglise keelde.

Lisainfo ja meediapäringud: Jete Aljasmäe, jete@oef.org.ee

Ajakava

Ajakava

Foorumi esialgne päevakava (AEF jätab endale õiguse teha programmis muudatusi):

12:00-13:00 Registreerimine ja tervituskohv

13:00 – 13:30 Foorumi avamine:

  • Tervitussõnad, Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja;
  • Tervitussõnad, Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht;
  • Avakõne, Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Leedus, Eesti suursaadik Ukrainas 2019-2023.

13:30 – 15:00 Esimene paneelarutelu "Hetkeolukord: valeuudised, desinformatsioon ja sõda Ukrainas" (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

Esimeses paneelis keskendutakse desinformatsiooni mehhanismidele ja eesmärkidele ja uuritakse selle levikut ja toimimist. Fookusteemadeks on uue desinformatsiooni ökosüsteemi tekkimine, selle taga olevad mõjuisikud ja nende mõju avalikule arvamusele, pöörates erilist tähelepanu Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) piirkonnale pärast Venemaa sõda Ukraina vastu. Arutelus kajastatakse ka desinformatsiooni ulatust, eesmärke ja ühiskondlikke tagajärgi. Paneel annab ülevaate valeuudiste ja desinformatsiooni praegusest olukorrast KIE riikides, aga ka laiemas Euroopa ja globaalses kontekstis käimasoleva konflikti ajal. Samuti arutatakse desinformatsiooni mõju üle demokraatiale ja kodanikuaktivismile.

Esinejad: Nikola Tulechki, andmeteadlane, semantik ja Data for Good kaasasutaja, Bulgaaria; Marcel Kiełtyka, Demagoogiaühingu juhatuse liige, analüütik ning kommunikatsiooni ja avalike suhete spetsialist, Poola; Inga Springe, uurivajakirjanik ja Balti Uuriva Ajakirjanduse Keskuse Re: Baltica Kaasasutaja, Läti. 

Moderaator: Raul Rebane, kommunikatsiooniekspert.

15:00 – 15:30 Kohvipaus

15:30-17:00 Teine paneelarutelu “Desinformatsioon Eestis ja vastupanu” (eesti keeles, tõlkega inglise keelde)

Teises paneelis käsitletakse desinformatsiooniga seotud probleeme Eestis ja uuritakse tõhusaid praktikaid selle vastu võitlemiseks. Täpsemalt keskendutakse kodanikuühiskonna ja meedia rollile desinformatsiooni vastu võitlemisel ning kodanike ja institutsioonide vastupanuvõime suurendamisel inforünnakutele. Arutletakse nii olemasolevate parimate praktikate kui ka uuenduslike lähenemisviiside üle, mis annavad keskmisi ja pikajalisi tulemusi, nagu näiteks faktikontroll, võltsingute tuvastamine ja kodanikuharidus, mis omakorda aitavad kaasa meediapädevuse tõstmisele ning aitavad seeläbi kaitsta ja juurutada demokraatiat.

Esinejad: Holger Roonemaa, Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht, Eesti; Andra Siibak, Tartu Ülikooli ühiskonnauuringute instituudi meediauuringute professor; Ilmar Raag, strateegilise kommunikatsiooni ekspert.

Moderaator: Margo Loor, Speaksmarti koolitaja ja moderaator.

17:00 Lõpp

17:00-18:00 Vastuvõtt

Esinejad

Esinejad

Marcel Kiełtyka

Marcel Kiełtyka

juhatuse liige, analüütik ja kommunikatsiooni ja avalike suhete spetsialist, Demagoogiaühing, Poola

Marcel Kiełtyka on juhatuse liige, analüütik ning kommunikatsiooni ja avalike suhete spetsialist Demagoogiaühingus, mis on Poola esimene faktikontrolliga tegelev organisatsioon. Alates 2014. aastast tegutseva Demagoogiaühingu peamiseks tegevuseks on Poola avalike arutelude kvaliteedi tõstmine ja poliitikute sõnavõttudes esitatud faktide kontrollimine ja väärinfo ümberlükkamine, et vähendada väärinfo levikut sotsiaalmeedias. Marcel on lisaks ka mentor Demagoogiaühingu Faktikontolli Akadeemias ja ta viib läbi meedia ja küberturvalisuse töötubasid põhikoolides ja konverentsidel. 

Nikola Tulechki

Nikola Tulechki

Andmeteadlane ja semantik

Nikola Tulechki on Bulgaaria andmeteadlane ja semantik rahvusvahelises tehnoloogiaettevõttes Ontotext ja Bulgaaria faktikontrolli platvormi Factcheck.bg andmenõunik. Ta on ka avalikule sektorile andmetöötluse ja analüüsiga seotud oskusteavet ja teenuseid pakkuva ühenduse Data for Good asutajatest. Nikolal on doktorikraad Touluse´i ülikoolist Prantsusmaal lennuintsidentide teadete automaatse keeletöötluste rakenduste erialal. Tema huvivaldkondadeks on lisaks ka avaandmed nii struktuurilise kui ka sotsiaalse tähenduse vaatenurgast. Nikola annab ka semantilise tehnoloogia loenguid Sofia Ülikoolis ja Uus Bulgaaria Ülikoolis. 

Margo Loor

Margo Loor

Moderaator ja koolitaja, Speaksmart

Hea moderaator on see, kes teeb alati ära vähemalt eduka arutelu, aga sihib alati üle mõistuse eduka arutelu suunas. Margo on endaga üle 20 aasta tööd teinud, et olla hea moderaator ja alates 1998. aastast läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Margo on koolitanud mitmetes programmides, kus ta jagab praktilisi näiteid sellest, kuidas tuvastada ja käsitleda valeinfot ning tugevdada kriitilist mõtlemist ühiskonnas.

Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlus programmide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis). Lisaks moderaatori -ja koolitajatööle on Margo e-demokraatiat arendava vabaühenduse CitizenOS kaasasutaja ja tehnoloogia evangelist. Loe rohkem Margo kohta SIIT

Ilmar Raag

Ilmar Raag

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert

Ilmar Raag on tuntud strateegilise kommunikatsiooni ekspert, ajakirjanik ja filmitegija. Ta on töötanud Eesti Televisiooni direktorina ja Vabariigi Valitsuse kommunikatsioonibüroos strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna, kus ta tegeles kriisiolukordade kommunikatsiooni võimekuse arendamisega. Ilmar on osalenud ka kaitseväe missioonil ÜRO vägede koosseisus Malil ning ta on ka reservohvitser ja Kaitseliidu liige. Raag on avaldanud hulgaliselt artikleid ja arvamuslugusid infosõja ja propaganda teemadel. 

Andra Siibak

Andra Siibak

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor

Andra Siibak on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor. Tema uurimisvaldkonnaks on interneti ja digitehnoloogiate kasutamisega seonduvad võimalused ja riskid. Andra on avaldanud üle saja artikli rahvusvahelistes teadusajakirjades ja toimetanud kogumikke teemadel, mis puudutavad noorte veebipraktikaid, eneseesitlust sotsiaalmeedias, lapsepõlve andmestumist, AI-põhiste tehnoloogiate kasutamist hariduses ning erinevaid küberriske ja -kahjusid nagu näiteks privaatsuse ja andmejälgmisega seotud probleemid, süvavõltsingud ja sotsiaalse manipuleerimise skeemid. Andra juhib Balti Infohäirete Sekkekeskuse (BECID) konsortsiumi, mis koondab Eesti, Leedu ja Läti eksperte akadeemilistest ringkondadest, meedia organisatsioonidest ja vabaühendustest, et võidelda valeinfoga ja edendada meediapädevust Baltikumis. Andra on Euroopa Teaduste Akadeemia liige ning Euroopa kommunikatsiooniuuringute ja hariduse assotsiatsiooni (ECREA) peasekretär.   

Holger Roonemaa

Holger Roonemaa

Delfi uuriva-ja faktikontrolli toimetuse juht

Holger Roonemaa on Eesti üks hinnatumaid uurivaid ajakirjanikke ja Delfi uuriva- ja faktikontrolli toimetuse juht. Ta on laialdaselt uurinud ja kajastanud vene propaganda ja  väärinfoga seotud teemasid ning tema tööd on jätkuvalt Eestis enim auhindu saanud lugude seas: ta on pälvinud 2021. ja 2022. aasta uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia. Holgeri sulest ilmunud lugudel on rahvusvaheline mõju ja üha suurem ühiskondlik tähendus, lisaks on ta vedanud mitmeid rahvusvahelisi ajakirjanduslikke projekte. Ajakirjanikutöö kõrvalt koolitab ja õpetab ta noori, keda huvitab uuriv ajakirjandus. Ta on aktiivselt kaasa löönud uudiste ja informatsiooni kvaliteedi tõstmisel ning on tuntud oma pühendumuse poolest kriitilise mõtlemise ja tõese teabe edendamisel.