Päevakajaline

AEF minutid 14. oktoobril

 MP3 ⬇

Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf võtab kokku värske USAIDi vabaühenduste elujõulisust hindava raporti, meie vabakonna tugevused ja nõrkused ja paigutumise teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide sekka.