Päevakajaline

AEF minutid 2. detsembril

 MP3 ⬇

2021. aasta mais ootab Eestit ÜRO inimõiguste nõukogus ees järjekorras kolmas korraline ülevaatus. Inimõiguslased Kadi Viik ja Uljana Ponomarjova räägivad vabaühenduste koostatud variraportist inimõiguste olukorra kohta Eestis.

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Aktiivsete Kodanike Fond, mille toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.