Home

Avatud Eesti Fond esitles värsket populismiuuringut

26.11.2012

Avatud Eesti Fond ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituut esitlesid tänasel kodanikupäeval uuringut erakondade populistlikest strateegiatest Eestis, Lätis ja Leedus.

Lae uuring alla <media 2001 - - "TEKST, Populism Balti riikides, Populism_research_report.pdf, 4.3 MB">siit</media>!

Esimeses sellesarnases uuringus vaadeldi, milliseid populistlikke strateegiaid on kolme riigi erakonnad avalikkuse toetusega manipuleerimiseks kasutanud. Selgub, et enim kasutavad populistlikke võtteid poliitikaelu „uued tulijad“ ja „hääbujad“.

Nii Leedus kui ka Lätis saatis edu just populistlikku retoorikat kasutanud uusi erakondi, ehkki nende erakondade tähelend on jäänud lühikeseks. „Eestis oli samas näha, et populismi vinti hakati peale keerama siis, kui reaalseks muutus oht jääda alla valimiskünnise,“ kommenteeris uuringu üks läbiviijaid Mari-Liis Jakobson.

Mis kolme Balti riigi populismi sisu eripärasid puudutab, siis demonstreeris uuring, et ennekõike on populismitase madal just retoorilisel tasandil. „Selle asemel, et rääkida paatoslikult rahva huvide kaitsest ning viisist, kuidas tänased riigieliidid rahva huvid kahe silma vahele jätavad, üritatakse teha pigem turumajanduslikku „Vali-mind!“ kampaaniat,“ lisas Jakobson.

Enam kasutatakse populismi konkreetsete erakondade vahelises kähmluses, vähesel määral ka eri ühiskonnarühmade vastandamisel. Avatud Eesti Fondi juht Mall Hellam avaldas lootust, et tänu sellele uuringule saab populism Eesti avalikes aruteludes senisest äratuntavamaks. „Usutavasti omandab populism debattides veidi analüütilisema varjundi kui lihtsalt üks verbaalne malakas, millega oma poliitilist rivaali rünnata.“

Populismiuuringu esitlusel arutlesid tulemuste üle Avatud Eesti Fondi juht Mall Hellam, uuringu läbiviijad Mari-Liis Jakobson ja Tõnis Saarts ning politoloog Andres Kasekamp.

Koos uuringuesitlusega saatis Avatud Eesti Fond tänase kodanikupäeva puhul tervituse kõigile Riigikogu ja valitsuse liikmetele, tuletades ühtlasi meelde veebilehte www.meiehääled.eu, mis koondab 200 lihtsat ettepanekut, mille Eesti inimesed tegid tänavu sügisel peetud demokraatiapäeval Eesti elu edendamiseks.

Avatud Eesti Fond on 1990. aastal loodud  valitsusväline sõltumatu sihtasutus, mille eesmärgiks on aidata kaasa avatud ühiskonna ja võimeka vabakonna kujunemisele Eestis ja mujal.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.