Avatud Eesti Fond

Avatud Eesti Fond liitus Euroopa kodanikualgatuse saadikutega

24.01.2023

Uuest aastast ühines Avatud Eesti Fond Euroopa kodanikualgatuse saadikute liikumisega (ECI – European Citizens Initiative). Algatuse näol on tegemist Euroopa Liidu mehhanismiga, mille eesmärk on suurendada otsedemokraatiat ning mis võimaldab inimestel osaleda vahetult ja otseselt Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel.

Kodanikualgatuse saadikute ülesanneteks on tutvustada Euroopa kodanike algatusi enda liikmesriikides ja levitada sõna algatuse ja selle võimaluste kohta, et ka kohalikul tasandil tõuseks kodanike teadlikkus osalusdemokraatiast ELis.

Kuidas Euroopa kodanike algatus toimib ning kuidas täpsemalt saab ELi poliitikakujundamises osaleda?

  • Esmalt tuleb luua algatus, millele soovite toetust saada. Esitatud algatuste ülevaade on leitav ECI kodulehel ning Euroopa kodanikealgatuse foorumi kaudu saab praktilisi nõuandeid ja vastuseid enda algatusega seotud küsimustele.
  • Teiseks tuleb luua korraldajate rühm, kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku, kes elavad vähemalt seitsmes eri ELi riigis.
  • Seejärel tuleb alustada allkirjade kogumist. Allkirja peab andma vähemalt miljon inimest ning lisaks peab allakirjutanute minimaalne arv olema koos vähemalt seitsmes ELi liikmesriigis. Toetusavalduste miinimumarvu kokkusaamiseks on aega 12 kuud;
  • Kui piisavalt allkirju koos, siis tuleb need esitada liikmesriigi pädevale asutusele ehk Eesti puhul Siseministeeriumile, kellel on kolm kuud aega kontrollida, millised toetusavaldused kehtivad;
  • Seejärel on aega kolm kuud, et oma algatus Euroopa Komisjonile esitada. Ühe kuu jooksul on võimalik kohtuda komisjoni esindajatega ja saada algatuse kohta tagasisidet ja selgitusi. Kolme kuu jooksul on võimalik tutvustada enda algatust Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel.
  • Euroopa Komisjon annab kuue kuu jooksul teada, kas ja milliseid meetmeid seoses loodud algatusega kavatsetakse vastu võtta.

Avatud Eesti Fondi juhataja ning Euroopa kodanikualgatuse saadiku Mall Hellami sõnul annab Euroopa kodanikealgatus inimestele suurepärase võimaluse osaleda Euroopa tasandi otsuste ja poliitikate mõjutamises. “Avatud Eesti Fondi eesmärk Euroopa kodanikualgatuse saadikuna on tutvustada kodanikualgatuse sisu ja võimalusi, innustada huvilisi Euroopa teemadel kaasa mõtlema ning seeläbi tuua Euroopa Liitu meie inimestele lähemale. Ajal, mil demokraatia on rünnaku all ka siinsamas Euroopas, on taoliste ettevõtmiste roll ja rahva hääl äärmiselt olulised. ”

Rohkem infot Euroopa kodanikualgatuse kohta leiab siit.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.