Päevakajaline

Avatud Eesti Fond liitus Philea Ukraina rahvale suunatud solidaarsus-ja toetusavaldusega

Euroopa fondide organisatsioon Philea koondab enda alla kokku 10 000 heategevuslikku sihtasutust ja organisatsiooni ning töötab nende kõigi vahelise koostöö suurendamise nimel. Philea peamiseks eesmärgiks on andmete, info ja parimate praktikate jagamine ning erinevate organisatsioonide ühendamine. 

24. veebruaril, aasta pärast Ukraina sõja algust, avaldas Philea Ukraina rahva toetuseks solidaarsusavalduse, millega ühines ka Avatud Eesti Fond.

Avalduses kinnitatakse Philea ja kaasallkirjastajate täielikku toetust Ukraina rahvale ning rõhutatakse, et nad teevad kõik endast oleneva, et Ukrainat toetada. Allakirjutanud organisatsioonid on teadlikud, et vajadus toetuse järele jätkub ka pärast sõja lõppu ning nad kohustuvad pärast sõda jätkama Ukraina rahva abistamist, eelkõige kodanikuühiskonda, et aidata tugevdada Ukraina demokraatiat. Avalduses tuletatakse kõigile allakirjutanutele meelde seotust rahvusvahelise õigusega, stabiilsust ja inimõiguste austamist. 

Avaldusele on alla kirjutanud muuhulgas seitse Ameerika sihtasutust, sealhulgas Ülemaailmne Lastefond. Lisaks on allakirjutanute seas ka Itaalia fond l’Albero della Vita, mis töötab Ukraina sõjas langenud laste heaks ja saksa mõttekoda Macecenata, mis on spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonide ja fondide toetamisele. Avaldusele on alla kirjutanud ka Ukraina heategevusorganisatsioon Zagoriy Foundation.

Loe avalduse kohta lähemalt siit.