Päevakajaline

AEF osaleb projektis, mis uurib demokraatia seisu pärast pandeemiat

Koostöös Leedu ja Läti avatud ühiskonna fondidega algatas Avatud Eesti Fond projekti COVIDemocracy, mille peamiseks eesmärgiks on mõista läbi avalike arutelude, kuidas COVID-19 perioodil kehtestatud piirangud ja valitsuste tegevus on mõjutanud kodanikuühiskonda.

Lisaks otsime vastust küsimustele, kuidas on piirangud võimendanud polariseerumist erinevate sotsiaalsete gruppide seas, kuidas see on mõjutanud inimõigusi ja kuidas on need suurendanud demokraatia vastaseid tendentse ja narratiive (eriti käimasoleva Ukraina sõja valguses).

Projekt algab 2023. aasta jaanuaris töötoaga, mis toob kokku inimõigus-, kodanikuühiskonna- ja meediaeksperte ning akadeemia valdkonna esindajaid kolmest Balti riigist, et üheskoos töötoas paika panna projekti peamine fookus projekti käigus valmiva raporti ja avalike arutelude jaoks. Täpsemalt kuulete juba uuel aastal!