Home

Avatud Eesti Fondi sünnipäeval antakse üle Koosmeele auhind

14.04.2006

Tallinn, 14.04.06 - Teisipäeval, 18. aprillil annab Avatud Eesti Fond oma sünnipäeva puhul üle järjekorras kümnenda Koosmeele auhinna.

Koosmeele auhinna lõi Avatud Eesti Fond 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega kaasa aidanud Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku ehitamisele. Auhinna on saanud näiteks Lagle Parek, Andrei Hvostov, Rein Taagepera, Marju Lauristin, Mihkel Mutt ning Aleksei Turovski.

2006. aasta auhind keskendub eetikale ning see määratakse ühiskonnas käitumisega eeskuju näitamise või väärtushinnangute ja käitumisnormide teemal arutelu edendamise eest. Koosmeele auhinna võib igal aastal määrata kuni kolmele indiviidile, organisatsioonile või grupile. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 20 000 krooni ning laureaadid kuulutatakse välja igal aastal AEFi sünnipäeval.

Avatud Eesti Fond tähistab 16. tegevusaastat. Fondi programme ühendab nägemus demokraatiast, kodanikuühiskonnast, sotsiaalsest vastutusest ning võrdsetest võimalustest otsustusprotsessides. 1990 loodud heategevuslik sihtasutus on aastate jooksul jaganud toetusi ja algatanud projekte enam kui 400 miljoni krooni ulatuses. Fondi tänased püüdlused on suunatud tugevama Euroopa kujundamisele ning siirdeühiskonna kogemuste vahetamisele, samuti osalusdemokraatia ja võrdõiguslikkuse põhimõtete kinnistamisele ning kodanikuühiskonna arendamisele.

Koosmeele auhindade pidulik üleandmine ning Avatud Eesti Fondi 16. sünnipäev toimuvad teisipäeval, 18. aprillil kell 13.00 Avatud Eesti Fondi saalis (Estonia pst 5a, II korrus). Samas intervjuuvõimalused Koosmeele auhinna laureaatidega.

Lisainfo:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
6313791
mall@oef.org.ee  
www.oef.org.ee  

Liisa Past
Avatud Eesti Fondi meediajuht
6313791
5518384
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee  


Taustainfoks

Heategevuslik sihtasutus Avatud Eesti Fond (AEF) asutati 1990. aastal Ungari päritolu Ameerika filantroobi George Soros´i toetusel eesmärgiga luua tingimused avatud ühiskonna arenguks Eestis. Fondi programme ühendab nägemus demokraatiast, kodanikuühiskonnast, sotsiaalsest vastutusest ning võrdsetest võimalustest otsustusprotsessides.

Aastate jooksul on AEF jaganud toetusi ja algatanud projekte enam kui 400 miljoni krooni ulatuses. Projektide tegevusvaldkonnad on ulatunud lasteaedadest ja kooliuuendustest kaasaegse kunsti, vanuripoliitika ja õigusreformini.
Fondi tänased püüdlused on suunatud tugevama Euroopa kujundamisele ning siirdeühiskonna kogemuste vahetamisele, samuti osalusdemokraatia ja võrdõiguslikkuse põhimõtete kinnistamisele ning kodanikuühiskonna arendamisele.

Koosmeele auhinna lõi Avatud Eesti Fond 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega kaasa aidanud Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku-Eesti ehitamisele. Auhinna saajad kuulutatakse välja igal aastal märtsis AEF-i sünnipäevaks.

2006. aasta auhind keskendub eetikale ning see määratakse ühiskonnas käitumisega eeskuju näitamise või väärtushinnangute ja käitumisnormide teemal arutelu edendamise eest. Auhinna laureaadid otsustab Avatud Eesti Fondi nõukogu. Koosmeele auhinna võib igal aastal määrata kuni kolmele indiviidile, organisatsioonile või grupile. Auhinnaga kaasneb ka rahaline preemia, 20 000 krooni ning Marje Üksise graafiline leht „Koosmeelesammas“.

1997.a. said auhinna Eugenia Gurin-Loov aastatepikkuse tegevuse eest juudi kultuuri alalhoidmisel, Tõnu Karu puuetega inimeste heaks tehtud töö eest ja ajakiri Raduga eesti kultuuri ja kirjanduse tutvustamise eest venekeelsele lugejale.

1998.a. laureaadid olid Lagle Parek heategevusliku mõtteviisi arendamise ja tänavalaste olukorra parandamiseks tehtud töö eest, Andrei Hvostov rahvusvähemuste temaatika meisterliku ja tasakaalustatud käsitlemise eest ning Larissa Vassiltšenko töö eest Eesti venekeelse kooli õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamisel.

1999.a. pälvisid Koosmeele auhinna Tamara Miljutina pikaajalise tegevuse eest kultuurikandjana ning elu püsiväärtuste hoidjana, Aili Kogermann tegevuse eest vabatahtliku töö edendajana eakate inimeste hulgas ja nende kaasamisel aktiivsesse ellu ning ETV venekeelse saatesarja Põlvkond 2000 töögrupp vene kogukonna kaasamise eest diskussiooni ühiskonna probleemide üle.

2000.a. pälvisid auhinnad Rein Taagepera olulise panuse eest Balti koostöö edendamisel ning kodu-Eesti ja paguluse jõudude ühendamisel laulva revolutsiooni ajal, ajakirjandusõppejõud prof. Marju Lauristin tegevuse eest koostöövaimu juurutamisel Eesti poliitikaellu ning olulise panuse eest integratsiooniküsimuste uurimisel ja Eesti integratsioonipoliitika väljatöötamisel ning Aleksander Zukerman ja Mihhail Vladislavlev rahvussuhete mitmekülgse ja analüüsiva käsitluse eest teleajakirjanduses.

2001.a. said Koosmeele auhinna Mihkel Mutt ühiskonna protsesse ja Eesti tulevikku käsitlevate teemade meisterliku ja intrigeeriva käsitluse eest ajakirjanduses, Nelli Kalikova sihikindla tegevuse eest AIDSi problemaatika teadvustamisel ning selle ennetamisel ja Natalja Jalviste inimest väärtustavate ning väljapeetud saadete tegemise eest venekeelses televisioonis.

2002.a. pälvisid auhinna David Vseviov ühiskonna ja üksteisemõistmise suurendamise eest ajaloo kaudu, Aleksei Turovski inimese ja looduse koosmeele süvendamise eest ning Maimu Berg sotsiaalse õigluse ja ühiskonna sidususe edendamise eest.

2003.a. pälvisid auhinna Lõuna-Eesti Vähiliidu juhatuse esinaine dr. Kaiu Suija pühendumuse ja hoolivuse eest vähihaigete abistamisel, Tartu Ülikooli Narva Kolledži rektor Katri Raik eesti ja vene vaimu lähendamise eest Narva linnas ning saate Unetus kollektiiv eesti ja vene kogukonna kaasamise eest ühiskondlike probleemide arutellu.

2004. a. laureaadid olid Ülle-Marike Papp soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning selleteemalise ühiskondlikule dialoogile kaasa aitamise eest, Evi Arujärv ühiskonnatundlike kirjutiste eest kultuurilehes "Sirp" ning Ülo Mattheus ajakirjanikutöö eest raadios Vaba Euroopa.

2005 . a. Koosmeele auhinna võitis Ukraina Kongressi esinaine Vira Konõk Ukrainas toimunud demokraatlike protsesside teadvustamise ja neile Eestis toetuspinna loomise eest.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.