Home

Avatud Eesti Fondi XXI Koosmeele auhinna pälvib kirikuõpetaja Annika Laats

19.04.2018

Täna, 19. aprillil annab Avatud Eesti Fond üle oma 21. Koosmeele auhinna, mille laureaadiks on EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats. Fond tunnustab Laatsi tema vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena.

1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga tänab Avatud Eesti Fond oma igakevadisel sünnipäeval neid inimesi, vabaühendusi ja organisatsioone, kes on aidanud kaasa Eesti avatusele ja vabakonna tugevnemisele. 

"Ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, vajame enda ümber korraga nii tasakaalukust kui kodanikujulgust," märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. "Annika Laatsi sõnavõttudes jäävad alati kõlama üldinimlikud väärtused ning soov leida rahulik üksteisemõistmine ka teravana näivate vastuolude lahendamisel," lausus Hellam. "Tahame tänada Annika Laatsi tema töö eest Tallinna Lastehaigla hingehoidjana, vähemusi ja võrdseid õigusi kaasava mõtteviisi kaitsmise eest kirikuringkondades ning kogukondliku tegevuse eest Harju-Ristil," lisas Hellam. 

Lisainfot preemia ajaloo ja varasemate laureaatide kohta leiab Avatud Eesti Fondi kodulehelt aadressil www.oef.org.ee/koosmeel. Nende seas on aastate jooksul olnud näiteks Lagle Parek, Andrei Hvostov, Nelli Kalikova, Margit Sutrop, onkoloog Kaiu Suija, kultuuriväljaanne Müürileht, anonüümsed netikommentaarid keelustanud Postimees, algatus Tagasi Kooli, Gruusias Goris sõpruskooli aidanud Kolga Keskkool, ajakirjanikud Kadri Ibrus, Ahto Lobjakas ja Tiina Kangro, mälu-uurija ja filmitegija Imbi Paju, hõimurahvastele pühendatud ERMi püsinäituse "Uurali kaja" koostajad, Allar Jõks, Kersti Kaljulaid jpt. 

Auhind oli rahaline kuni 2016. aastani, praegu kaasneb tunnustusega Marje Üksise graafiline leht “Koosmeelesammas”.
Auhinna üleandmistseremoonia toimub kell 13.00 Avatud Eesti Fondi saalisOma osalemisest palume teatada aadressil info@oef.org.ee  või telefonil 6155700

Lisainfo:
Mari Roonemaa
mari@oef.org.ee
56 45 45 98

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.