Home

Avatud Eesti Fondi XXII Koosmeele auhinna pälvib Eesti Memento Liit

17.04.2019

Täna, 18. aprillil annab Avatud Eesti Fond üle oma 22. Koosmeele auhinna, mille laureaadiks on Eesti Memento Liit. Auhinna märksõnaks on tänavu ühismälu ning fond teeb Mementole sügava kummarduse nõukogude okupatsiooni tõttu kannatanute mälestuse jäädvustamise eest.

Avatud Eesti Fond lõi Koosmeele auhinna 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele nii Eestis kui mujal; samuti Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku-Eesti ehitamisele.

“Vääriliselt talletatud mälestused saavad tuua järgmistele põlvkondadele hingerahu ja panna neid ajaloo kogemusest õppima. Nii vabadus kui inimelu on ühtmoodi haprad ja see teadmine peab püsima rahva ühismälus. Tahame loota, et enam ei anta võimalust esile kerkida ühelgi inimvaenulikul režiimil, sest nendest puutumata pole jäänud ükski Eesti pere ega laiem suguselts. Aitäh Mementole nende pika pühendumise ja ajaloosilla ehitamise eest,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Lisainfot preemia ajaloo ja varasemate laureaatide kohta leiab Avatud Eesti Fondi kodulehelt aadressil www.oef.org.ee/koosmeel 

Nende seas on aastate jooksul olnud näiteks Lagle Parek, Andrei Hvostov, Nelli Kalikova, Margit Sutrop, onkoloog Kaiu Suija, kultuuriväljaanne Müürileht, anonüümsed netikommentaarid keelustanud ajaleht Postimees, algatus Tagasi Kooli, Gruusias Goris sõpruskooli aidanud Kolga Keskkool, ajakirjanikud Kadri Ibrus, Ahto Lobjakas ja Tiina Kangro, mälu-uurija ja filmitegija Imbi Paju, hõimurahvastele pühendatud ERMi püsinäituse "Uurali kaja" koostajad, endine õiguskantsler Allar Jõks, President Kersti Kaljulaid oma järjepideva tegevuse eest Euroopa teemade kajastamisel, kirikuõpetaja Annika Laats jpt.

Auhinnaga kaasneb tänavu Swedbanki toetusel 1000 eurone tänusumma ning traditsioonina Marje Üksise graafiline leht “Koosmeelesammas”.

Koosmeele auhinna üleandmine on traditsiooniliselt seotud Avatud Eesti Fondi sünnipäevaga 19. aprillil, mil fondi asutamisest möödub 29 aastat. 

Lisainfo:
Mari Roonemaa
mari@oef.org.ee
5645 4598

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.