Päevakajaline

Birma valitsusametnikud ja IT-ettevõtjad tutvuvad Eesti e-looga

23.–27. novembrini viibivad Eestis töövisiidil Birma valitsusametnikud ja IT-ettevõtjad, kes soovivad meie e-riigi eeskujul reformida valitsussektorit ning muuta seeläbi oma riik avatumaks ja läbipaistvamaks.

Esmakordselt tutvusid Birma riigijuhid ja IT-valdkonna arendajad Eesti e-riigi sünniloo ja toimimisega tänavu kevadel, mil Birmas töötas e-Riigi Akadeemia missioon. “Veendusime juba siis, et oma riiki senisest enam avav Birma valitsus on väga huvitatud riigijuhtimise moderniseerimisest, sealhulgas bürokraatia vähendamisest ja riigi teenuste kodanikele kättesaadavamaks tegemisest,” selgitas e-Riigi Akadeemia juhatuse liige Hannes Astok. “Eeskätt oli tähelepanu keskmes meie elektrooniline isikutuvastus, olgu siis ID-kaadi või mobiili-IDga,” lausus ta. Eesti e-lahendused pälvisid birmalaste huvi juba mõne aasta eest, kui internetis loetut püüti omal käel uurida ja juurutada.

Viiepäevase Tallinna-visiidi käigus tutvuvad birmalased Eestis kasutatavate e-lahendustega nagu näiteks digiallkiri, paberivaba istungisüsteem ja digitaalsed registrid, peatutakse ka küberturvalisusega seotud olulistel küsimustel. Eesti e-lugu tutvustavad ja lahendusi selgitavad lisaks e-Riigi Akadeemiale ka IT Kolledži, registrite ja infosüsteemide keskuse ning sertifitseerimiskeskuse esindajad. Lisaks kohtub delegatsioon, välisminister Urmas Paeti, Riigikogu väliskomisjoni liikmete, presidendi kantselei direktori Siim Raie ja vabakonna esindajatega.

Birma delegatsioon külastab Eestit E-Riigi Akadeemia ja Avatud Eesti Fondi kutsel. “Ükski ühiskond ei avane üksi ja üleöö. Meil on hea võimalus olla Birmale eeskujuks, tutvustada meie enda arenguteed ja õppetunde ning seeläbi julgustada Birmat ellu viima põhjapanevaid reforme oma maa demokraatlikuks ja avatuks muutmiseks,” lausus Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Nii tutvustatakse birmalastele ka avatud valitsemise partnerluse põhimõtteid ning esitletakse näiteid, kuidas e-lahenduste abil riiki läbipaistvamaks muuta ja kodanikule lähemale tuua – olgu selleks Valitsemise valvurid, Meieraha.eu või Valijakompass.

Delegatsiooni kuuluvad teiste seas Birma infoühiskonna eest vastutav minister, IKT-valdkonna aseminister ning riigi IT-sektori tippjuhid. Tallinna-visiit on osa Birma delegatsiooni kahenädalasest õppe- ja tööreisist Euroopasse. Reisil külastatakse ka Brüsselit, Londonit ja Budapesti ning kohtutakse Transparency Internationali ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga ja teiste finantsasutuste, riigijuhtide, ettevõtjate ning poliitika- ja ühiskonnateadlastega.

Lisainfo:

Hannes Astok
e-Riigi Akadeemia
hannes@astok.ee

Mall Hellam
Avatud Eesti Fond
mall@oef.org.ee