Avatud Eesti Fond

Eesti soovib jõuda maailma vähim korrumpeerunud riikide hulka

01.11.2013

Eesti välisminister ütles Londonis Avatud valitsemise partnerluse kõrgetasemelisel kohtumisel, et nüüdisaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad aitavad ennetada korruptsiooni ja tõhustada korruptsioonivastast võitlust.

Eesti välisminister ütles Londonis Avatud valitsemise partnerluse kõrgetasemelisel kohtumisel, et nüüdisaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad aitavad ennetada korruptsiooni ja tõhustada korruptsioonivastast võitlust.

„Eesti soovib jõuda maailma kõige vähem korrumpeerunud riikide hulka ning selle saavutamisel on ka IT lahenduste kasutamine oluline,“ ütles Paet.

Välisministri sõnul näitab Eesti e-lahenduste edu, kuidas tehnoloogiat saab ühiskondade positiivseks arenguks kasutada. Paet tutvustas kohtumisel Eestis üle kümne aasta kasutuses olevaid e-teenuseid ja nende arendamise suundi kasutajamugavuse suurendamiseks. „Eestis on viimase kümne aasta jooksul antud üle 130 miljoni digiallkirja. See on väga märkimisväärne arv, arvestades, et Eesti rahvaarv on 1,3 miljonit,“ tõi Paet näite edukalt toimivast e-lahendusest.

„Ka meie e-valitsus, e-maksuamet ja e-politsei on asendamatud riigivalitsemise efektiivsuse tõstmisel ning korruptsiooni vähendamisel. Oleme valmis oma e-lahenduste kogemusi teiste riikidega jagama, et aidata kaasa avatud ühiskondade arengule,“ märkis Paet.

Samas rõhutas Eesti välisminister, et e-lahendused aitavad kaasa avatuse ja läbipaistuse tekitamisele siiski vaid sellistes ühiskondades, kus on tagatud internetivabadus. „Seetõttu on Eesti tugev internetivabaduse toetaja,“ lausus ta.

Ühtlasi peab Eesti Paeti sõnul oluliseks ka vabaühenduste rolli ja kaasatust avatud valitsemise partnerluse põhimõtete ellu viimisel. „Oluline on, et vabaühendused nagu Avatud Valitsemise Ümarlaud, Avatud Eesti Fond ja e-Riigi Akadeemia on võtnud protsessis kaaluka initsiatiivi,“ lausus välisminister.

Avatud valitsemise partnerluse kohtumisel leiab aset ka uudsete lugude konkurss (Bright Spots Competition), mille seitsme parima eduloo hulka on valitud Eesti rahvakogu algatus. Rahvakogu algatust tutvustab võistlusel kodanikuühiskonna eestvedaja Urmo Kübar. Pärast kõikide finalistide ettekandeid otsustab publik, milline seitsmest algatusest on nende hinnangul kõige inspireerivam.

Lisainfo Bright Spots Competition’i kohta.

Lisainfo Londoni konverentsi kohta. 

Fotosid näeb siit.

„Eesti soovib jõuda maailma kõige vähem korrumpeerunud riikide hulka ning selle saavutamisel on ka IT lahenduste kasutamine oluline,“ ütles Paet.

Välisministri sõnul näitab Eesti e-lahenduste edu, kuidas tehnoloogiat saab ühiskondade positiivseks arenguks kasutada. Paet tutvustas kohtumisel Eestis üle kümne aasta kasutuses olevaid e-teenuseid ja nende arendamise suundi kasutajamugavuse suurendamiseks. „Eestis on viimase kümne aasta jooksul antud üle 130 miljoni digiallkirja. See on väga märkimisväärne arv, arvestades, et Eesti rahvaarv on 1,3 miljonit,“ tõi Paet näite edukalt toimivast e-lahendusest.

„Ka meie e-valitsus, e-maksuamet ja e-politsei on asendamatud riigivalitsemise efektiivsuse tõstmisel ning korruptsiooni vähendamisel. Oleme valmis oma e-lahenduste kogemusi teiste riikidega jagama, et aidata kaasa avatud ühiskondade arengule,“ märkis Paet.

Samas rõhutas Eesti välisminister, et e-lahendused aitavad kaasa avatuse ja läbipaistuse tekitamisele siiski vaid sellistes ühiskondades, kus on tagatud internetivabadus. „Seetõttu on Eesti tugev internetivabaduse toetaja,“ lausus ta.

Ühtlasi peab Eesti Paeti sõnul oluliseks ka vabaühenduste rolli ja kaasatust avatud valitsemise partnerluse põhimõtete ellu viimisel. „Oluline on, et vabaühendused nagu Avatud Valitsemise Ümarlaud, Avatud Eesti Fond ja e-Riigi Akadeemia on võtnud protsessis kaaluka initsiatiivi,“ lausus välisminister.

Avatud valitsemise partnerluse kohtumisel leiab aset ka uudsete lugude konkurss (Bright Spots Competition), mille seitsme parima eduloo hulka on valitud Eesti rahvakogu algatus. Rahvakogu algatust tutvustab võistlusel kodanikuühiskonna eestvedaja Urmo Kübar. Pärast kõikide finalistide ettekandeid otsustab publik, milline seitsmest algatusest on nende hinnangul kõige inspireerivam.

Lisainfo Bright Spots Competition’i kohta.

Lisainfo Londoni konverentsi kohta. 

Fotosid näeb siit.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.