Avatud Eesti Fond

FutureLab Europe kutsub noori Euroopa tulevikku muutma

22.01.2013

Tahad Euroopa Liitu paremini tundma õppida, tipp-poliitikute ja analüütikutega väidelda ning koos eakaaslastega tuleviku-Euroopa poliitikaid mõjutada? Tule osale FutureLab Europe programmis!

Tahad Euroopa Liitu paremini tundma õppida, tipp-poliitikute ja analüütikutega väidelda ning koos eakaaslastega tuleviku-Euroopa poliitikaid mõjutada? Tule osale FutureLab Europe programmis!

Avatud Eesti Fond kutsub 20–30-aastaseid aktiivseid noori osalema üleeuroopalises mõttekojas FutureLab Europe, mis võimaldab lähemalt tutvuda Euroopa Liidu otsustusprotsessidega, suhelda rahvusvaheliste poliitikakujundajate, analüütikute ja tippajakirjanikega, arendada ja süvendada Euroopa ühtekuuluvustunnet, identiteeti ja väärtusi.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on FutureLab ettevõtlikele ja ühiskondlikult aktiivsetele noortele väärt kogemuseks ja heaks hüppelauaks tulevikku. „Euroopa on pidevas muutumises, mistõttu on väga oluline, et noored oleksid hästi informeeritud ja võimelised meie ühistes Euroopa asjades kaasa rääkima,“ lausus Hellam.

2013. aasta sügisel toimub FutureLab juba kolmandat korda. „FutureLab’i suurimaks väärtuseks on sellest sündiv üleeuroopaline suhtlusvõrgustik, mis suurendab Euroopa ja Euroopa Liidu ühiste väärtuste mõistmist – mitte üksnes aktsepteerimist või vaikimisi heakskiitu, vaid mis ühtlasi arendab kriitiliselt mõtlema ja õpetab kahtlema selles, kuidas probleeme lahendada ja poliitikaid ellu viia,“ kommenteeris projektis mullu osalenud Ivan Lavrentjev.

Kandideerima on oodatud kõik 20–30-aastased noored, kes on osalenud Avatud Eesti Fondi toetatud või korraldatud projektides ja üritustel või olnud AEFi stipendiaadid.

Osalemise eelduseks on tahe ning oskused Euroopat puudutavates küsimustes kaasa rääkida, neis oma seisukohti kujundada ja kaitsta ning silmapaistev kodanikuaktiivsus. Programmi töökeeleks on inglise keel. Kandideerimine kestab 3. märtsini 2013.

Loe eelmise aasta osalejate muljeid AEFi blogist.

Tutvu nõuetega ja kandideeri FutureLab Europe kodulehel.

Lisainfo:
Katrin Enno
katrin@oef.org.ee
AEFi koordinaator

Avatud Eesti Fond kutsub 20–30-aastaseid aktiivseid noori osalema üleeuroopalises mõttekojas FutureLab Europe, mis võimaldab lähemalt tutvuda Euroopa Liidu otsustusprotsessidega, suhelda rahvusvaheliste poliitikakujundajate, analüütikute ja tippajakirjanikega, arendada ja süvendada Euroopa ühtekuuluvustunnet, identiteeti ja väärtusi.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on FutureLab ettevõtlikele ja ühiskondlikult aktiivsetele noortele väärt kogemuseks ja heaks hüppelauaks tulevikku. „Euroopa on pidevas muutumises, mistõttu on väga oluline, et noored oleksid hästi informeeritud ja võimelised meie ühistes Euroopa asjades kaasa rääkima,“ lausus Hellam.

2013. aasta sügisel toimub FutureLab juba kolmandat korda. „FutureLab’i suurimaks väärtuseks on sellest sündiv üleeuroopaline suhtlusvõrgustik, mis suurendab Euroopa ja Euroopa Liidu ühiste väärtuste mõistmist – mitte üksnes aktsepteerimist või vaikimisi heakskiitu, vaid mis ühtlasi arendab kriitiliselt mõtlema ja õpetab kahtlema selles, kuidas probleeme lahendada ja poliitikaid ellu viia,“ kommenteeris projektis mullu osalenud Ivan Lavrentjev.

Kandideerima on oodatud kõik 20–30-aastased noored, kes on osalenud Avatud Eesti Fondi toetatud või korraldatud projektides ja üritustel või olnud AEFi stipendiaadid.

Osalemise eelduseks on tahe ning oskused Euroopat puudutavates küsimustes kaasa rääkida, neis oma seisukohti kujundada ja kaitsta ning silmapaistev kodanikuaktiivsus. Programmi töökeeleks on inglise keel. Kandideerimine kestab 3. märtsini 2013.

Loe eelmise aasta osalejate muljeid AEFi blogist.

Tutvu nõuetega ja kandideeri FutureLab Europe kodulehel.

Lisainfo:
Katrin Enno
katrin@oef.org.ee
AEFi koordinaator

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.