Home

Ilmus "Eetikakoodeksite käsiraamat"

15.07.2007

Käsiraamat on mõeldud ennekõike neile, kel kavas koostada või täiendada oma asutuse või kutseala eetikakoodeksit. Trükisesse on koondatud tähelepanekud ja soovitused ühe elujõulise koodeksi väljatöötamise ning rakendamise kohta. Tutvustatakse ka koodeksite ajaloolist tausta ja üldist olemust.

Raamatu esitlusel Tartus Domus Dorpatensise ruumides lausus üks autoreid, eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop: „Viimasel ajal võib rääkida lausa eetikakoodeksite buumist. Eetikakoodeks aitab tugevdada organisatsiooni või kutseala liikmete ühistunnet, suurendada nende lojaalsust, ennetada väärkäitumist. Samuti võib koodeksist tulu tõusta mainekujunduses. Nagu öeldakse tänases ärieetikas: eetiline olla on kasulik.”

Ka teised esitlusel sõna võtnud tõdesid, et koodeksitest võib abi olla väga mitmes plaanis. Nii rääkis Sirje Orvet Eesti Juhi Abi Ühingust, kuidas eetikakoodeksiga on üritatud muuta suhtumist, mille kohaselt on sekretär „eriliste kutsenõueteta iluasjake kontoris”. Vandeadvokaat Ain Alvin kinnitas, et advokatuuri eetikakoodeks toimib tõhusa sisemise kontrollmeetmena, millega vastuollu sattunuid ähvardab advokatuurist väljaheitmine. Margus Tõnissaar Eesti Politseist nõustus vajadusega koostada politseinike eetikakoodeks, rõhutades samas, et ülimalt oluline on seejuures koodeksi loomise protsess. „Ei ole mõtet mõnd välismaist koodeksit lihtsalt üks ühele ära tõlkida,” lausus Tõnissaar.

„Eetikakoodeksite käsiraamatu” lisas on ära toodud 86 praegu Eestis kehtivat koodeksit ning avalikku eetilist lepet. Esindatud on nii avalik sektor, firmad kui mittetulundusühingud. Näitematerjal on rikkalik ka valdkonniti: oma koodeksiga on esindatud pangad, olümpiakomitee, jäätmekäitlejad, inimõiguslased, arstid, õlletootjad jpt.

Raamatu koostamist toetas Volkswagen Stiftung, väljaandmist Avatud Eesti Fond. „Eetikakoodeksite käsiraamatu” koostasid Toivo Aavik, Külli Keerus, Kristi Lõuk, Ants Nõmper, Aive Pevkur, Leno Saarniit, Kadri Simm, Margit Sutrop, Margus Tõnissaar, Aire Vaher ja Ivo Volt. Keeletoimetaja Neeme Lopp, kujundaja Sirje Ratso. Kirjastanud Eesti Keele Sihtasutus.

Väljavõtteid raamatust leiate eetikaveebist aadressil www.eetika.ee  

Raamatu on elektroonilisel kujul saadaval siin: http://www.oef.org.ee/_news/et/valjaanded/2005-04-07_012145/

Lisainfo:

Marko Ringo

Tartu Ülikooli eetikakeskus

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.