Home

Kodanikeühendused ja valimisvaatlejad kutsuvad üles aitama Valgevene noori

03.04.2006

Tallinn, 03.04.06 – Eesti kodanikuühendused ja aktiivsed kodanikud kutsuvad toetama represseeritud Valgevene noorte haridustee jätkamist Eestis. Valgevene ülikoolidest on režiimile mittesobivate tegude ja sõnade tõttu välja arvatud sadu üliõpilasi.

Vabariigi valitsusele, Riigikogule ja kõrgkoolide rektoritele saadetud pöördumises kutsutakse Eesti riiki ning kõrgkoole pakkuma kiirelt stipendiume ning kohti Eesti ülikoolides neile, kellel Aljaksandr Lukašenka on omal maal õppimise keelanud ning kõrgkoolidest välja arvanud. Haridustee katkemise on põhjustanud Valgevene Solidaarsuspäeva õhtul küünla süütamine, demonstratsioonides osalemine, või kõnes ja tekstis Lukašenkale ebasoodsate seisukohtade väljendamine, seisab üleskutses.

„Nii aitame hoida ülal lootust demokraatliku Valgevene sünniks ning kaitseme seeläbi vabadusideaalide püsimist Euroopa kontinendil“, märgitakse üleskutses lisades et see on Eesti on võimalus näidata, et austab euroopalikke väärtusi – demokraatiat ja inimõigusi.

Üleskutsele on alla kirjutanud Avatud Eesti Fond, Eesti Euroopa Liikumine, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasomavalitsuste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja noorteühing Avatud Vabariik ning 11 Valgevene valimisi vaadelnud kodanikuühenduste esindajat.

Paljud Euroopa riigid ja institutsioonid on juba astunud konkreetseid samme Valgevene tudengite toetuseks. Erinevatel viisidel on panustanud Poola, Leedu, Rootsi ja Soome ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Euroopa Komisjon. Valitsusvälise organisatsioonina on Avatud Eesti Fond korraldanud Valgevene mitteformaalsete gruppide esindajate osalemist üritustel Eestis ning toetab 13 Valgevene tudengi õpinguid Tartu Ülikooli suveülikoolis.

Valgevenes valitseb diktatuur, mis ei kohku tagasi oma kodanike hirmutamise ja represseerimise ees, seisab üleskutses. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) on kinnitanud, et 19. märtsil Valgevenes toimunud presidendivalimised ei vastanud rahvusvahelistele standarditele. Eesti kodanikuühenduste esindajad, kes viibisid presidendivalimiste ajal Minskis, tõdesid samuti valimised ei olnud vabad ega õiglased. Eesti välisministeerium ja Riigikogu Ühendus Valgevene demokraatliku arengu kaitseks on mõistnud oma avaldustes hukka demokraatia ja inimõiguste üldtunnustatud normide eiramise Valgevenes.

Pöördumise täielik tekst on saada Avatud Eesti Fondi kodulehel aadressil http://www.oef.org.ee/_news/et/valgevene/2006-04-03_102711/  

Lisainfo:
Tõnis Leht
Valimisvaatleja, politoloogia magistrant
tel. 56696393
tonisleht@gmail.com  

Liisa Past
meediajuht
Avatud Eesti Fond
6313791
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.