Home

Koosmeele auhinna laureaat näeb eetikat demokraatia eeldusena

18.04.2006

Tallinn, 18.04.06 – Täna andis Avatud Eesti Fond oma sünnipäeva puhul üle järjekorras kümnenda Koosmeele auhinna. Margit Sutrop Tartu Ülikooli Eetikakeskusest pälvis auhinna panuse eest moraali- ja eetikateemalistesse aruteludesse.

Auhinda vastu võttes avaldas professor Sutrop heameelt, et Avatud Eesti Fond on seostanud eetikat tugeva demokraatliku ühiskonnaga. „Ühiskond saab hästi toimida vaid siis, kui inimesed on valmis tegema koostööd, ega lähtu kõiges vaid omahuvist“, ütles ta. „Vastutustundlik poliitika hoolitseb selle eest, et inimestes kasvatatakse solidaarsust kaaskodanike suhtes. Poliitika põhineb usaldusel ja eetikal, mille kadumine nõrgestab riiki ja toob kaasa vaesuse ning viletsuse“, lisas Sutrop.

„Mul on hea meel, et eetika teema on meie ühiskonnas igapäevaseks kõneaineks. See näitab, et ühiskond on saavutanud teatava küpsuse“, hindas Margit Sutrop. Professori sõnul on tänaseks Eestis kiired poliitilised ja majanduslikud ümberkorraldused tehtud ning aega mõelda selle üle, missuguses ühiskonnas me tegelikult tahaksime elada.

Koosmeele auhinna lõi Avatud Eesti Fond 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega kaasa aidanud Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku ehitamisele. Auhinna on saanud näiteks Lagle Parek, Andrei Hvostov, Rein Taagepera, Marju Lauristin, Mihkel Mutt ning Aleksei Turovski.


2006. aasta auhind keskendus eetikale ning see määrati ühiskonnas käitumisega eeskuju näitamise või väärtushinnangute ja käitumisnormide teemal arutelu edendamise eest. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 20 000 krooni ning Marje Üksise graafiline leht „Koosmeelesammas“. Laureaadid kuulutatakse välja igal aastal AEFi sünnipäeval aprillis.

Avatud Eesti Fond tähistab 16. tegevusaastat. Fondi programme ühendab nägemus demokraatiast, kodanikuühiskonnast, sotsiaalsest vastutusest ning võrdsetest võimalustest otsustusprotsessides. 1990 loodud heategevuslik sihtasutus on aastate jooksul jaganud toetusi ja algatanud projekte enam kui 400 miljoni krooni ulatuses. Fondi tänased püüdlused on suunatud tugevama Euroopa kujundamisele ning siirdeühiskonna kogemuste vahetamisele, samuti osalusdemokraatia ja võrdõiguslikkuse põhimõtete kinnistamisele ning kodanikuühiskonna arendamisele.

Lisainfo:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
6313791
mall@oef.org.ee  
www.oef.org.ee  

Liisa Past
Avatud Eesti Fondi meediajuht
6313791
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.