Home

Koosmeele preemia saab Kersti Kaljulaid

09.04.2014

Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia tänavune laureaat on Kersti Kaljulaid, kelle alati asjatundlikud Euroopa-alased analüüsid ja seisukohavõtud on aidanud Eesti inimestele Euroopa Liidu toimimist selgitada ja lahti mõtestada.

1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga avaldab Avatud Eesti Fond iga aasta aprillis oma sünnipäeva puhul lugupidamist ettevõtmistele ja inimestele, kes on aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele.

Et äsja täitus Eestil kümme aastat Euroopa Liidu koosseisus ning fond on algatanud arutelud Euroopa edasiste sammude üle, on ka tänavuse Koosmeele auhinna märksõnaks Euroopa, selle poliitikad ja tulevik.

 “Eesti ju ongi Euroopa ja kõneldes Euroopa valikutest räägime tegelikult Eesti tulevikust,” ütles Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. “Kersti Kaljulaid on oma järjepideva tööga panustanud hoolega tänase ja homse Euroopa dilemmade lahtirääkimisele ning rahva aruteludesse kaasamisele.”

Kersti Kaljulaid on kümme aastat olnud Luxembourgis tegutseva Euroopa Kontrollikoja liige, avaldanud hulgaliselt Euroopa-alaseid artikleid Eesti ajakirjanduses ning juhib Kuku raadios igareedest saadet “Eurominutid”.

Koosmeele preemia antakse üle 9. aprillil kell 14 Avatud Eesti Fondi saalis (Estonia pst. 5a, II korrus, Tallinn). Ühtlasi tähistatakse auhinnapeoga Avatud Eesti Fondi 24. sünnipäeva.

Auhinnaga kaasneb 2000 eurot ja Marje Üksise graafiline leht „Avanemine“. Varasemate Koosmeele preemia laureaatide ning preemia ajalooga saab tutvuda siin.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.