Home

Kutse arenguabi tõhususe teemalisele seminarile

06.03.2007

Sissejuhatus arenguabi tõhususse ja Eesti abi seiresse

Miks?
Eesti riigi poolt osutatav arenguabi on kiiresti suurenemas – seda tänu headele majandustulemustele ja Eesti valitsuse poolt võetud kohustusele jõuda aastaks 2010 tasemeni, kus ametlikule arenguabile kulutatakse 0,17% SKT-st.

Samal ajal on rahvusvaheline arutelu “suuremast ja paremast abist” toonud abi tõhususe ja tulemuslikkuse teema ka EL-i, OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) ja erinevate riikide MTÜ-de päevakorda. MTÜ-d tahavad teada, kuidas EL-i liikmesriigid ja Euroopa Komisjon abi jagavad, kuidas on korraldatud nende aruandlusprotseduur riikide parlamentide ja maksumaksjate ees ning kui palju antav abi tegelikkuses selle sihtriikides vaesust vähendada aitab.

Meie workshopi eesmärk on välja selgitada, milline on Eesti panus praegu ja millised on tulevikuperspektiivid abi suurenedes. Arutame, millised on MTÜ-de võimalused kosta oma “hoolealuste” eest ning lisaks soovime ette valmistada sissejuhatav materjal Eesti abi kohta, mis lisatakse Euroopa Aid Watch´i aruandele.

Millal? Teisipäeval, 13. märtsil kell 10.00-16.00
Kus? e-Riigi Akadeemia, Estonia pst. 5A, 5. korrus
Kes? Oodatud on kõik, kes on teemast huvitatud. Varasem kokkupuude teemaga ei ole nõutav. Juhul kui huvi workshop’i vastu on suur, antakse osalemise eelisõigus AKÜ liikmesorganisatsioonides tegutsevatele inimestele.

Workshop toimub eesti ja inglise keeles (tõlget ei ole). Osalustasu 50 EEK-i sisaldab kohvi- ja lõunapausi ning koolitusmaterjale.
Õhtul kl 19.30 toimub Olde Hansas õhtusöök Han Verleyen´iga, kes on Belgiast pärit abi seire spetsialist. Õhtusöögile oled oodatud ka Sina kuid kulud tuleb paraku katta oma taskust.

Registreerimine

Osalemiseks palun täita olev avaldus ja saata see E-maile sue@euroopaliikumine.ee hiljemalt 9. märtsiks. Kohtade olemasolul, saab registreerida kuni esmaspäevani, 12. märtsini.
Esialgne kava:

Registreerimine

1. sessioon
Kuidas ja miks abi jõuab (ei jõua) arengumaadesse? Sissejuhatus arutelule abi tõhususe üle.
Zhanna Pilving (e-Governance Academy)

Kohvipaus

2. session
Abi seire põhimõtted.
Poliitika vs projektide mõju - kuidas MTÜ-d kannavad vastutust oma sihtriikide arengu tagamise eest. Milline saab olla Põhjamaadest pärit “valvekoera” panus sihtriikide heaolu parandamisse ning kuidas aidata teha abi seiret oma lobitöö alustuseks.
Han Verleyen, 11.11.11. Belgia platvorm

Lõunapaus

3. session
Arengu- ja humanitaarabi Euroopas. Lubadused vs reaalne abi. MTÜ-de kogemused, kuidas poliitikud oma lubaduste eest vastutama panna. Belgia näide abi seirest. Pilguheit Eesti abile.
Grupitöö: Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi arengukava, tegevus ja eelarve, statistika ja perspektiivid. Analüüs.
Han Verleyen, Zhanna Pilving ja Sue Tack (AKÜ)

Kohvipaus

4. session
Mida saavad teha Eesti MTÜ-d? Euroopa Aid Watch´i aruanne, Euroopa ja riikliku lobitöö prioriteetide määratlemine.
Zhanna Pilving – Anu Eslas (AKÜ)

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.