Home

Kutse raporti „Demokraatia ja rahvuslikud huvid“ esitlusele

10.03.2006

Teisipäeval 14.03 kell 11.00 esitleb Avatud Ühiskonna Instituut projekti „Demokraatia ja rahvuslikud huvid“ raportit.
Raport on esimene katse anda hinnang demokraatia kvaliteedile Eestis. Selle sihiks on analüüsida ühiskonna tagasipeegeldusi poliitilistele otsustele ja hinnata demokraatia arengut Eestis 2005. aastal. Raport vastab küsimustele, kas Eesti on hästi valitsetud riik ja millistes valdkondades on demokraatia toimimine häiritud ehk tuua välja „demokraatia häirekellad“.
Projekt sai teoks sotsiaalteadlaste algatusel ning Avatud Eesti Fondi toetusel.
Esitlus toimub Avatud Eesti Fondi saalis (Estonia pst 5a, II korrus) kell 11.00.

Lisainfo:
Töörühma juht Ivi Proos
Avatud Ühiskonna Instituut
5155122
ivi.proos@online.ee

Liisa Past
Meediajuht
Avatud Eesti Fond
6313791
5510304
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.