Home

Kutse uuringu esitlusele: Kas Rate-põlvkond usub demokraatiasse?

13.04.2006

Tallinn, 13.04.06 - Esmaspäeval, 17. aprillil kell 11.00 tutvustatakse Rahvusraamatukogu kuppelsaalis mahuka noorte kodanikukultuuri küsitluse tulemusi.

Uuring käsitleb teismeliste hoiakuid demokraatia, valitsemise ja õigluse suhtes. Analüüsides noorte tulevasest kodanikukäitumisest vastatakse ka küsimusele, kas „hängimine“ mõjutab noorte teadmisi ning demokraatlikke hoiakuid.

Analüüsitud on ligi 6000 14-16-aastast õpilase arvamusi. Tegemist oli IEA 1999 aasta uuringu Eesti-sisese kordusküsitlusega, mis võimaldab ka mõõta aastatega toimunud muutusi teismeliste hoiakutes.

Uuringu tellijaks ja toetajaks olid Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium, esitluse organiseerimist ja läbiviimist ning uuringutulemuste laiemat levitamist toetab ja korraldab Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogramm. Uuringu läbiviijaks oli Tallinna Ülikool, projektijuht Anu Toots.

NB! Uuringu esitlus kestab umbes 2 tundi, intervjuuvõimalused orienteeruvat kell 12.45. 1999 aasta uuring on saada internetiaadressil http://www.bapp.ee/kodanikuharidus/5_oppematerjalid/6/  


Lisainfo:
Anu Toots
Uuringu juht
55 20 893
anu.toots@tlu.ee  

Annika Remmel
Kodanikuhariduse programmi koordinaator
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Avatud Eesti Fond
6313791
5281498
annika@oef.org.ee  
www.bapp.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.