Home

Parimaid euroteavitusprojekte toetakse miljoni krooniga

17.02.2006

Täna allkirjastavad kodanikeühendused Stenbocki majas euroteavitusprojektide lepingud kokku miljoni krooni ulatuses. Avatud Eesti Fond ja Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus valisid parimad projektid konkursil "Osalev ja kaasav Eesti Euroopa Liidus".

"Euroopa Liit saab toimida hästi vaid juhul, kui toimib dialoog otsustajate ja kodanike vahel", ütles Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. "Eriti tõhus on infovahetuses ja tagasiside andmises just organiseerunud kodanikuühiskond", lausus ta rõhutades Eesti vabaühenduste märkimisväärseid oskusi ja kogemusi teavitustöö tegemisel.

"Kodanikuorganisatsioonid on oluliselt kaasa aidanud Euroopa Liidu alase teabe jõudmisel tavakodanikuni. Ilma nendeta ei kujuta ma euroteavitust Eestis hästi ettegi", ütles Riigikantselei EL teabetalituse juhataja Villu Känd. "Aktiivsem kodanik nõuab midagi enamat kui massiteabevahendite kaudu edastatav informatsioon. Ta tahab ühiskonna elus ka kaasa rääkida. Kodanikuühendused annavad selleks hea võimaluse", rõhutas Känd.

Konkursile saadetud 39 projektitaotlusest osutus edukaks kolmandik. Teiste hulgas saavad toetust Eesti Väitlusselts projektiga "Kes teeb ja osaleb, kui mitte mina!?", Eesti Külaliikumine Kodukant projektiga "Sõna sekka!", Võrumaa Talupidajate Liit projektiga "Maaelanikud - võitjad või kaotajad Euroopa Liidus". Suurim määratud toetus ühele organisatsioonile on 100 000 krooni ning toetatakse projekte üle kogu Eesti.

Juba kuuendat aastat korraldatava konkursi jaoks eraldavad Avatud Eesti Fond ja riigikantselei kokku miljon krooni. Möödunud aastatel on rohkem kui 7 miljoni krooniga toetatud 130 teavitusprojekti.

Selle aasta konkursi eesmärgiks on elavdada arutelu Euroopa Liidu tuleviku ja kodanike kaasamise võimaluste üle Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Oodatud olid ka euro tutvustamisega seotud projektid.

Konkursil edukalt osalenud kodanikeühenduste esindajaid oodatakse Stenbocki majja täna, 17. veebruaril kell 13.00. Lepingute allkirjastamine ning intervjuuvõimalused orienteeruvalt kell 14.00.

Lisainformatsioon:

Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
Tel 6 313 793
mall@oef.org.ee  
www.oef.org.ee  

Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
Tel 6 935 729
villu.kand@riigikantselei.ee  
www.riigikantselei.ee  

Liisa Past
Avatud Eesti Fondi meediajuht
Tel 6 313 793
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.