Päevakajaline

Pressiteade. Lõppes 6 miljoni euroga Eesti vabaühendusi toetanud Aktiivsete Kodanike Fondi toetusprogramm

Juunis lõppes viis aastat kestnud Aktiivsete Kodanike Fond (ACF – Active Citizens Fund), mille elluviimist juhtisid Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Selle aja jooksul toetati Eesti vabaühendusi kokku 6 miljoni euroga. Programmi rahastasid Island, Liechtenstein ja Norra kokku viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltimaades. Kodanikuühiskonna toetamine oli Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest.

Juunis lõppes viis aastat kestnud Aktiivsete Kodanike Fond (ACF – Active Citizens Fund), mille elluviimist juhtisid Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Selle aja jooksul toetati Eesti vabaühendusi kokku 6 miljoni euroga. Programmi rahastasid Island, Liechtenstein ja Norra kokku viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltimaades. Kodanikuühiskonna toetamine oli Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest.

ACF-i eesmärk oli tugevdada kodanikuühiskonda ja -aktiivsust ning suurendada haavatavate elanikkonnarühmade mõju. Programmi kaudu arendati kodanikuühiskonna pikaajalist kestlikkust ja võimekust, tugevdati selle rolli demokraatliku osaluse, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamisel ning suurendati haavatavate rühmade mõjuvõimu. Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärkide saavutamiseks korraldas Avatud Eesti Fond 7 vabaühendustele suunatud avatud taotlusvooru ning toetati üle 100 projekti. Lisaks korraldas Vabaühenduste Liit projektide ettevalmistamise ja elluviimise ajal erinevaid tugitegevusi ja üritusi.

Balti Uuringute Instituut viis läbi ka Aktiivsete Kodanike Fondi hindamisuuringu, milles selgus, et ACF on saavutanud kavandatud tulemused tõhusalt ja õigeaegselt, aidates kaasa Eesti vabaühenduste ja kodanikuühiskonna arengule. Projekti mõju ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on olulised strateegilised partnerlused, paindlik rahastamine ja põhjalik tagasiside kasutamine.

Nii Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam kui ka Norra suursaadik Eestis Marius Dirdal tõid 18. juunil toimunud Aktiivsete Kodanike Fondi lõpuüritusel esile, et kuigi meil on juba põhjust olla uhked, hakkab ühiskonnale avaldatud mõju tõeline ulatus ilmnema alles tulevikus. “See ongi meie töö ilu - projektide positiivne mõju jätkub ka pärast nende lõppemist, luues püsivat väärtust meie ühiskonnale,” märkis Hellam. 

 

Lisainfo: Katrin Enno, Aktiivsete Kodanike Fondi programmi juht, katrin@oef.org.ee